Menu

Praktijkervaringen van begeleiders bij videocoaching

Een vlieg zijn in jouw leefgroep? Terugkijken naar de reacties van kinderen op jouw impulsen, het materiaal, de ruimte en elkaar? Samen met je collega’s een zicht krijgen op de sterktes en uitdagingen in de interactie met kinderen? Het lijken misschien allemaal dromen, maar niets is minder waar.

02-06-2021 - door Giselinde Bracke, Ine Hostyn, Ann Steverlynck, Sofie Verschaeve

Getuigenissen

"Je denkt dat je tijdens een verzorgingsmoment enkel met het kindje bezig bent dat voor je ligt, maar andere kinderen luisteren dus ook mee. Ik spreek over een poes met Thibault en achter mijn rug zie ik Arwe een poes nadoen. Zo leuk!” - Kinderbegeleider Stef

“Ik vind het superfijn om kleuters iets te leren. Daarom heb ik het soms wel eens moeilijk met bijvoorbeeld anderstalige kleuters. Het lijkt of ze zo weinig opsteken van datgene wat ik vertel of doe. Videocoaching heeft me echter een positieve boost gegeven. Op de beelden zie ik hoeveel kinderen begrijpen door te tonen en te wijzen. Toen ik op de beelden zag hoe Hassan naar de vis op z'n trui wees toen ik het vissenlied zong, was ik niet alleen blij, ik was echt ontroerd. Ik merk dat ik nu positiever en met veel meer goesting de taalontwikkeling stimuleer van al mijn kleuters.” - Kleuterjuf Elke

Waarom videocoaching?

Met videocoaching kun je samen met je team stappen zetten om de kinderen in de interactie te begrijpen en meer afstemming te realiseren. Je kan zo aan de slag met de tools vanuit het onderzoeksproject VerBEELDing die je vindt in de handleiding én het kijk- en prentenboek Een nieuw paar ogen!

Het resultaat? Veel verwondering, garantie op plezier, deugddoende inzichten én goesting tot verdere groei in kwaliteitsvolle interacties met kinderen. Want zeg nu zelf: ieder kind verdient elke dag opnieuw de best mogelijke ondersteuning, toch?

Videocoaching in de praktijk

Om te kunnen reflecteren over interacties is observatie heel belangrijk. Helaas is observeren binnen de dagelijkse werkcontext niet zo evident. Tja, die eeuwige drukte én de dagelijkse routine. En toch… bij videocoaching vertrekt alles vanuit observatie van de eigen praktijk.

Wah! Dus, op de beelden zie ik mezelf en de kinderen in actie? Ja hoor, zo is dat. Met een handcamera of smartphone maak je beelden in je werkcontext. Voorwaarde? Zowel de kinderen als jijzelf zijn in beeld. Alle momenten zijn prima: van verzorgingsmoment tot begeleide activiteit, van onthaalmoment tot vrij spelen. En, opnames van 10 minuten volstaan al.

Dan komt de aap uit de mouw – euh, uit de camera! Met een collega bekijk je de beelden in een kindvrij moment. Wat vertellen de kinderen ons? Wat doen ze? Welk initiatief nemen ze? Belangrijk is dat de beelden bekeken worden vanuit het perspectief van de kinderen, dit wordt ‘Klein kijken naar kinderen’ genoemd in de methodiek van videocoaching. O kijk eens naar Florian, hij imiteert Sophie. Hoe fijn. Of, Yentle wijst naar buiten terwijl ik een verhaal vertel waar het plots begint te regenen. Ik heb dat toen niet gezien…

Maar het blijft natuurlijk niet bij verwondering met oh’s en ah’s. Een kijkkader die de totale ontwikkeling én ervaringen van het kind in kaart brengt, geeft houvast om belangrijke signalen bij kinderen te benoemen en begrijpen.

Ten slotte is het tijd om te focussen op jezelf! Door te kijken naar welke initiatieven van de kinderen ontvangen én ondersteund worden en welke niet, krijg je als professional de kans om na te denken over je begeleidersstijl, materialen, ruimte,… Kortom, je pedagogische praktijk. Binnen videocoaching wordt dit ‘Klein kijken naar jezelf’ genoemd. Omdat er vertrokken wordt vanuit de kinderen, krijg je via de beelden als het ware feedback van hen.

Zij bieden jou en je team de mogelijkheid om te borgen wat goed loopt en bij te sturen waar het kwaliteitsvoller kan in aansluiting op wat de kinderen nog meer nodig hebben in functie van hun ontwikkeling. Een uitdagend maar fantastisch proces van professionaliseren op de werkvloer, maar ook van kwaliteitsversterking in de totale organisatie.

Hoera voor videocoaching

Videocoaching heeft alle potentieel in zich om te werken aan meer bewustwording én meer professionele competentie in interactie, maar het moet zorgvuldig ingebed worden in de organisatie én er moet bewust tijd en ruimte voor vrijgemaakt worden. Dan wordt de methodiek een krachtige motor voor zelfevaluatie én professionele groei. Hoera!

Meer informatie? Check onze publicatie Een nieuw paar ogen

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel