Menu

Kan een vzw-bestuur beslissingen nemen via mail, Zoom, Skype of post?

Vanaf de start van de coronacrisis hebben heel wat organisaties noodgedwongen hun fysieke activiteiten online moeten laten doorgaan. Maar hoe zit dat nu eigenlijk voor vzw’s? Mag het bestuursorgaan zomaar beslissingen nemen over pakweg de jaarrekening van de vzw via Zoom, WhatsApp of sms?

22-06-2021 - door SCWITCH

Het bestuursorgaan van een vzw, of kortweg het bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het doel van de vereniging te verwezenlijken, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering bevoegd is. Vroeger werd het bestuursorgaan ook wel de ‘raad van bestuur’ genoemd.

Normaal neemt het bestuur beslissingen op de fysieke vergadering en houdt het die goed bij in de notulen. Een fysieke vergadering stimuleert en realiseert de meeste betrokkenheid en interactie tussen de deelnemers. De voorkeur gaat dus steeds uit naar fysieke vergaderingen.

Online vergaderen

Toch zijn er ook opties om meer op afstand te vergaderen, zeker nu de hedendaagse technologieën heel wat mogelijk maken. Je kan als bestuur online vergaderen, via verschillende toepassingen zoals Zoom, Google Meet, Teams. Zorg wel dat iedereen van het bestuur de mogelijkheid heeft om mee te vergaderen, beslissingen te nemen en betrokken is. Ook hier is het belangrijk om steeds een verslag te maken van de vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

Een bestuur kan bijvoorbeeld via mail of WhatsApp beslissingen nemen, de zogezegde ‘schriftelijke besluitvorming’, tenzij je dat expliciet uitsluit in je statuten. Schriftelijke besluitvorming kan handig zijn als je bijvoorbeeld net een bestuursvergadering achter de rug hebt en er zich de week erna een enorme opportuniteit voordoet waar je snel over moet kunnen beslissen. Dan kan je via mail, WhatsApp of andere toepassingen met het bestuur een beslissing nemen, op voorwaarde dat al de bestuurders reageren en iedereen unaniem akkoord is.

Meer informatie? Check onze publicatie Handboek vzw's

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten | Print + Digitaal met abonnement

Bestel