Menu

Handboek Tucht bij de politiediensten - Het onbetwistbare draaiboek voor een correcte toepassing van de tuchtwetgeving en -rechtspraak

Tuchtprocedures zijn een veelvoorkomend fenomeen binnen de (Belgische) politie. De tuchtwet helpt tuchtofficieren om de juiste procedures toe te passen wanneer misstappen binnen de politie zich voordoen. Een tuchtvergrijp wordt door diezelfde wet als volgt gedefinieerd: “Elke handeling of gedraging, zelfs buiten de uitoefening van het ambt, die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die van aard is de waardigheid van het ambt in het gedrang te brengen, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot het opleggen van een tuchtstraf.” (art. 3).

26-08-2021 -

Het blijft natuurlijk een vaag begrip; een tuchtstraf. Wanneer is iets een “tekortkoming aan de beroepsplichten” en wanneer niet? Welke straffen zijn er verbonden aan een tuchtvergrijp? Wanneer is welke tuchtstraf gepast? Om tuchtprocedures bij de politie op correcte wijze te kunnen inschatten en toepassen is er het handig referentie-instrument Handboek Tucht bij de politiediensten. Het is opgesteld als een draaiboek voor tuchtoverheden en leidinggevenden bij de politie, wat het handig en toegankelijk maakt in gebruik.

In het eerste deel van het boek word je als lezer wegwijs gemaakt in de wet- en regelgeving omtrent tucht in het algemeen. Tuchtrecht komt uiteraard aan bod, maar ook ordemaatregelen, laakbare feiten en bijbehorende straffen worden besproken.

Daarnaast is er ook een volledige uiteenzetting van de tuchtprocedure terug te vinden. Iedere stap van het proces wordt uitvoerig besproken en gestaafd met voorbeelden.

Tot slot komen ook de arresten van de Raad van State aan bod in de publicatie. Tijdens de tweejaarlijkse updates selecteren de auteurs-experts telkens de meest relevante arresten. Deze worden geïntegreerd in het handboek, worden vervolgens grondig toegelicht en toegepast op de huidige tuchtregeling.

Handboek Tucht bij de politiediensten biedt dus een theoretisch-praktisch inzicht in de tuchtregeling bij de politie, bedoeld voor een ruim publiek. Uiteraard denken we hier aan de tuchtoverheden en de tuchtraad, maar daarnaast is het ook een handig referentiehandboek voor alle leidinggevenden bij de politie. Korpschefs, de diensten intern en extern toezicht en de betrokken personeelsleden zelf komen vanzelfsprekend in contact met tuchtvergrijpen. Voor hen kan het dus handig zijn om het handboek te raadplegen opdat ze weten wat te ondernemen wanneer er zich een tuchtsituatie voordoet of wat er hen te wachten staat. Verder is het ook voor de commissaris-generaal, de directeurs-generaal, directeurs van de federale politie en advocaten een handige publicatie om naar terug te grijpen.

Blended publishing als opkomende trend

Blended publishing is key. De materie omtrent de meest recente en relevante rechtspraak van de Raad van State en de bijhorende tuchtregeling kan u dan ook raadplegen op maar liefst drie verschillende manieren. Uiteraard is er het vastbladig handboek waarin u op papier de tuchtregeling bij de politie kan raadplegen.

Echter, door de opkomende digitalisering van de maatschappij bieden we de lezer ook een digitale versie van het handboek aan. Aan de hand van handige zoekfuncties kan u zo vlot terugvinden wat u zoekt. Later zal ook extra nuttige informatie die niet in het handboek terug te vinden is, worden toegevoegd aan het digitaal platform.

Tot slot organiseert Politeia tweejaarlijks een (digitale) studiedag over de materie, met de auteurs-experts die optreden als sprekers. Daar wordt de huidige tuchtregeling vergeleken met de meest recente rechtspraak van de Raad van State.

Nieuwe formats en abonnementsformules

Recent werd het format van dit handboek volledig aangepast. Politeia stapt af van de losbladige mappen en voortaan zal het worden uitgebracht als een vastbladige publicatie, met als doel de lezer optimaal gebruikscomfort te bieden.

Eveneens wordt het handboek vanaf nu opgedeeld in twee delen, omwille van de verschillende periodiciteit. Waar vroeger de onderwerpen tucht en deontologie bij de politiediensten samen werden behandeld in de vorm van één publicatie, zal dit nu in de vorm van twee verschillende handboeken verschijnen. Tucht bij de politiediensten zal tweejaarlijks verschijnen, Deontologie bij de politiediensten een keer per jaar, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

Naast het format werden ook de abonnementsformules gewijzigd. Zo bestaat de print only abonnementsformule niet meer. Concreet hebben we alle huidige printabonnementen omgezet naar de voordelige formule print + digitaal (€159/editie). We doen dit om elke abonnee voortaan automatisch toegang te bieden tot de digitale versie van een publicatie. Zoals eerder aangehaald maakt een dergelijke digitale versie opzoekingen eenvoudiger en bovendien heeft u per abonnement twee digitale toegangen ter beschikking. De formule louter digitaal (€129/editie) blijft eveneens behouden.

Meer informatie? Bekijk onze publicatie Tucht bij de politiediensten.

Ook interessant

Politie & veiligheid

Intrafamiliaal geweld | 2de editie

Pascale Franck
Sofie Adé
Peggy Bischop
Annelies Cardon
Herman Dams
Heleen De Keyzer
Steven Mahieu
Valerie Swennen
Marijke Weewauters
Dries Wyckmans
Zoë De Bauw
Ellen De Pauw
Margot Taeymans

Bestel

Politie & veiligheid, Recht

Alcohol en drugs in het verkeer

Bart Van Thienen
Ariane Braccio

Bestel

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 6de editie

Christian De Valkeneer
Gilone Tordoir

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 25ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Deontologie bij de politiediensten

Alain Liners
Eef Dillemans

Bestel

Politie & veiligheid

Lokale preventie en veiligheid | Tweede editie

BeFUS

Bestel