Menu

Auteur in de kijker: Annick Jehaes

Auteur in de kijker, Annick Jehaes, combineert een job als leerkracht wiskunde met projecten om jouw impact op school te versterken als leerkracht, ondersteuner of leidinggevende. Als "talentontwikkelleraar" werkt ze aan zeer verscheiden opdrachten, al dan niet binnen de context van het onderwijs. Het project en gelijknamige boek "Veerkrachtig voor de klas" groeide uit van een individueel coachingtraject voor leerkrachten tot een workshop voor groepen in het onderwijs. Ze beantwoordt enkele vragen over de materie.

07-10-2021 - door Annick Jehaes

Hoe help je leraren om naar zichzelf te kijken?

“Zelfreflectie is volgens mij een belangrijke vaardigheid in het vergroten van je veerkracht. En laat daar nu net nog veel kansen liggen. Ik laat leerkrachten met een stevig kader naar hun eigen voorkeuren kijken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun ‘ijsberg’ in kaart brengen. Vaak zien leraren makkelijk wat er dan boven de waterlijn zit. Want was is er daar zichtbaar? De kennis, alle vaardigheden en het gedrag dat collega’s meenemen naar hun klaslokaal. Een gemiste kans want vaak zit de essentie ónder de waterlijn. Kan je als leerkracht ook je waarden en normen benoemen? Ben je je bewust van je zelfbeeld? Welke persoonlijke voorkeuren wegen door? Wat zijn je drijfveren om voor een onderwijsjob te (blijven) kiezen?
Leerkrachten worden zo uitgenodigd om op zoek te gaan naar de dingen die voor hen werken. We zijn immers allen erg verschil­lend. ‘De leraar’ bestaat niet, net als ‘het onderwijs’ ook niet trouwens. Gelukkig maar. Kleuters, leerlingen en studenten mogen zo elke dag leren van en samen met erg verschillende profielen. Bepaal als leraar dus gerust waar jij ener­gie van krijgt. Zoek uit wat jij be­langrijk vindt."

Wat is het belang van veerkracht?

“Veerkrachtige leerkrachten kunnen om met de uitdagingen in onze job. Ze gaan aan de slag met de kansen, maar ook met de belemmeringen die ze op hun pad treffen. Hoe makkelijker je rechtveert na moeilijkheden, hoe minder energie er verloren gaat. De authentieke antwoorden op de vragen bij de zelfreflectie, inspireren leerkrachten om heel per­soonlijke en passende volgende stappen te zetten. De acties die je impact op school vergroten, zijn daarom even verschillend als de leerkrachten in een schoolteam.
Energiegevers wijzen de weg en het mogen rekenen op anderen is een grote hulpbron. Je eigen voorkeuren kunnen benoemen en mild omspringen met complementaire sterktes van collega’s helpt het samenwerken echt. Zo kan je taken gaan invullen vanuit de aanwezige talenten op school en niets vergroot je veerkracht meer dan werkplezier ervaren doorheen een lesweek. Halt houden, reflecteren en keuzes maken die passen bij jezelf, je team en je schooltaken vind ik dan ook een erg duurzame investering."

Hoe pak je dat nu concreet aan?

“Inzet­ten op veerkracht betekent dus ook inzetten op zelfzorg. Dit biedt een mooie kans om actief stappen te zetten in het vergroten van je wel­bevinden als leerkracht. En er zijn dus geen ‘10 tips naar meer veerkracht’ die elke onderwijsprofessional kan volgen. Acties die je veerkracht ver­groten zijn erg persoonlijk. Inzetten op zelfreflectie is een eer­ste en zeer straffe focus. Daarna zet je stappen, hoe klein ook. Blijf niet in het denken hangen en kom in actie. Zo reken je niet op anderen om je impact te versterken, maar zet je in op je eigen leiderschap. Leerkrachten zijn zeer gedreven in het versterken van anderen, ze hebben dan ook alles in huis om ook op hun eigen veerkracht te (mogen) focussen."

Meer info over haar publicatie Veerkrachtig voor de klas? Check hier de publicatie.

Ook interessant

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel