Menu

Wegwijzer gegevensbescherming voor archiefinstellingen

In de "Wegwijzer gegevensbescherming voor archiefinstellingen" worden alle bepalingen in de AVG die relevant zijn voor de archiefsector, samengebracht en toegelicht. Die toelichtingen zijn in sommige gevallen niet definitief, in die zin dat sommige artikels van de AVG vatbaar zijn voor interpretatie en andere moesten worden omgezet in lidstatelijk recht, waardoor de implementatie niet in alle landen gelijk is.

09-10-2021 - door Karin Van Honacker

Voor ‘archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden’ laat de AVG behoorlijk wat ruimte voor eigen initiatief van de lidstaten, zodat het toepassingsveld niet overal hetzelfde zal zijn. En in België?

In België werd de vraag gericht tot de Gegevensbeschermingsautoriteit om een aanbeveling te formuleren over (1°) welke organisaties mogen ‘archiveren in het algemeen belang’, en (2°) op welke afwijkingen ze in dat kader een beroep kunnen doen, of, met andere woorden, over het toepassingsveld van ‘archivering in het algemeen belang’ en van Titel 4 van de Belgische Wet van 30 juli 2018 die de AVG omzet.

Waar de wegwijzer ernaar streeft om een handleiding te zijn voor archivarissen in heel Europa, wordt in deze bijdrage bovendien de koppeling gemaakt met de actuele toestand in België en de bepalingen voorzien in de Wet van 30 juli 2018.

Op vraag van de redactie van Wie klasseert, die vindt worden waar mogelijk ook voorbeelden gegeven van hoe archiefinstellingen de AVG omzetten in de praktijk, en van tools en modellen die online beschikbaar zijn.

Meer info? Check onze publicatie Informatie beheren en archiveren

Ook interessant