Menu

Ruimtelijke kwaliteit is ook menselijke kwaliteit

Menselijke kwaliteit slaat op de programmaonderdelen van een project die specifiek pogen om een positieve relatie met de lokale gemeenschap op te bouwen en het welzijn van bepaalde, in het bijzonder kwetsbare, doelgroepen te verhogen.

20-10-2021 - door Studio Levier

Voor een maatschappij die wil groeien in kwaliteit moeten vastgoed- en infrastructuurprojecten lokaal betekenisvolle bijdragen leveren overheen die drie dimensies. Dat vereist (publieke) projectregie en ondernemerschap: kwaliteit moet even kritisch geanalyseerd worden als haalbaarheid. Ruimtelijke kwaliteit is geen toeval, maar het resultaat van bewuste keuzes en goed onderbouwde ambities waarbij we de lat een stuk hoger durven leggen dan wat onze hedendaagse markt gemiddeld produceert.

Het stellen van een reeks concrete, kritische vragen is vaak de meest eenvoudige manier om aan de slag te gaan met ruimtelijke kwaliteit. Elke vraag kan dan doelen naar een thema binnen ecologische, stedenbouwkundige of menselijke kwaliteit. Elke vraag heeft ook best een ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord. Zo wordt een overvloedige marge voor interpretatie vermeden.

Belangrijk is vooral dat in een dergelijk beoordelingskader de lat hoog genoeg gelegd wordt: het is niet de bedoeling om elke ontwerper, planner of ontwikkelaar zomaar met een goed gevoel naar huis te sturen. Je moet de vinger leggen op wat ruimtelijke kwaliteit wél en niet is in een specifieke context. Wat je niet kan benoemen, kan je immers niet ontwikkelen.

Een voorbeeld van een eenvoudig beoordelingskader voor ruimtelijke kwaliteit vind je in deze publicatie van Studio Levier.

Ook interessant

Omgeving

Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie | Print

Stefanie Corens

Bestel

Omgeving

Vol(mondig) Bouwen

Studio Levier

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs
Lindsay Dedrie
Wim Rasschaert
Karel Verbestel

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel