Menu

Kleuters breed begeleiden

De Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! ondersteunt kleuterscholen graag bij deze boeiende en uitdagende opdracht. Al doende ontstond de nood om het gezamenlijke kader vast te leggen en in klare taal uit te schrijven.

10-11-2021 - door Pedagogische Begeleidingsdienst GO!

Dit basiskader vindt u terug in het boek Kansen voor kleuters doorspekt met tal van praktische tips.

De taal die we in Vlaanderen hanteren om over onderwijskwaliteit te praten, ontlenen we aan het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. De indeling van het boek zijn dan ook de vier herkenbare kamers van ‘het hart van het ROK’.

De pijlers van GO!ed kleuteronderwijs zijn:

  • het vormgeven van een rijke leer- en leefomgeving;
  • waarin het aanbod doelgericht is;
  • waar kleuters op maat begeleid worden in hun totale persoonsvorming;
  • en hun ontwikkeling breed opgevolgd wordt.

De laatste pijler, Breed begeleiden, betekent dat je elke kleuter zo ver mogelijk brengt in alle aspecten van zijn ontwikkeling. Je levert maatwerk en ondersteunt elke kleuter niet enkel in zijn leerproces en op het vlak van taalvaardigheid, maar ook in zijn socio-emotionele ontwikkeling en in zijn talentontwikkeling.

Om de kleuter goed te kunnen begeleiden, moet je weten wie de kleuter is. Je kent de ‘typische’ kenmerken van een kleuter. Je kent het ‘normale’ ontwikkelingsverloop. Je weet hoe een kleuter leert. Je vormt je een goed beeld van de kleuter. Je weet wat hem interesseert, wat hij wil (hoofd), hoe hij is (hart) en wat hij al kan (handen). Deze kijk, die je voortdurend bijstelt, geeft richting aan je begeleiding.

Breed begeleiden betekent ook dat je elke kleuter veilig kan laten doorstromen. Je maakt werk van overgangsmo­menten, zodat de kleuter soepel doorstroomt naar een volgende klas. Nieuwe kleuters onthaal je warm in jouw klas.

Breed begeleiden betekent tot slot dat je er niet alleen voor staat. Het is een samen-verhaal. Samen met de andere kinderen, het schoolteam, de ouders, de buurt en de externe ondersteuners zet je elke kleuter centraal om hem het best mogelijke kleuteronderwijs te bieden.

Meer weten? Check onze publicatie Kansen voor kleuters.

Ook interessant

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

De creatieve performer

Ivan Schauvliege

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

Verschillen in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel