Menu

Elke Vlaamse parlementaire Commissie kan direct gevolgen verbinden aan de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst

In tegenstelling tot wat op federaal niveau het geval is, is er op Vlaams niveau geen ‘filter’ die bestaat uit de Commissie Verzoekschriften. Elke Vlaamse parlementaire Commissie kan direct gevolgen verbinden aan de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst. Op verzoek van de commissie of de plenaire vergadering wordt het verslag van de bespreking van het jaarrapport van de Vlaamse Ombudsdienst bij de plenaire vergadering uitgebracht.

11-11-2021 - door Frankie Schram

De Vlaamse Ombudsdienst richt zich specifiek tot het Vlaams Parlement met zijn jaarrapport. Om die reden bestaat het jaarrapport van de Vlaamse Ombudsdienst enkel nog als een parlementair stuk. Dat jaarrapport wordt tijdens een vergadering van het Vlaams Parlement, in aanwezigheid van de regering, op beknopte en bevattelijke wijze voorgesteld. Daarna bekijkt de Vlaamse Ombudsman met het Vlaams Parlement wat er verder met het verslag gebeurt.

De publieksversie van het jaarverslag wordt slechts verspreid, onder meer via de media, na de indiening van het document bij het Vlaams Parlement. De jaarverslagen en eventuele tussentijdse verslagen en aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst worden onder de volksvertegenwoordigers en de leden van de Regering verspreid.

In principe is het zo dat elke parlementaire commissie die onderdelen van het jaarrapport van de Vlaamse Ombudsdienst die op haar werking betrekking hebben vervolgens tijdens een commissiezitting bespreekt. Het Vlaams Parlement legt in overleg met de Vlaamse Ombudsman vast in welke commissies bepaalde onderdelen van het jaarrapport worden besproken. Dat kan leiden tot resoluties. Wanneer het parlement onderdelen van het jaarverslag bespreekt, hoort het de Vlaamse Ombudsman.

In tegenstelling tot wat op federaal niveau het geval is, is er op Vlaams niveau dus geen filter, die bestaat uit de Commissie Verzoekschriften. Elke Vlaamse parlementaire Commissie kan dan ook direct gevolgen verbinden aan de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst. Op verzoek van de commissie of de plenaire vergadering wordt het verslag van de bespreking van het jaarrapport van de Vlaamse Ombudsdienst bij de plenaire vergadering uitgebracht.

Dit is een fragment uit onze nieuwe publicatie Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten van Frankie Schram. (Auteur: Frankie Schram). 

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Activa | Print

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel