Menu

Onvoorziene omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer

Een opdrachtnemer die zich op artikel 38/9 AUR wenst te beroepen, zal moeten bewijzen dat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Er is sprake van een onvoorziene omstandigheid wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer.

16-11-2021 - door Simon Verhoeven

Bovendien kunnen bepaalde omstandigheden slechts worden aangemerkt als zijnde onvoorzienbaar, indien zij vreemd zijn aan de aanbesteder, niet redelijk voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, niet konden worden ontweken en indien aan de gevolgen niet kon worden verholpen, ondanks dat de opdrachtnemer daartoe al het nodige heeft gedaan. De bewijslast ligt bij de opdrachtnemer.

163. Onvoorzienbare omstandigheden is een ruim begrip. Hieronder moet enerzijds begrepen worden wat valt onder de noemer ‘overmacht’, zijnde een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer, die deze gebeurtenis niet kon voorzien of voorkomen en die de uitvoering van de opdracht volstrekt onmogelijk maakt. Anderzijds vallen hieronder ook omstandigheden die op zich de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, maar moeilijker en dus vaak ook duurder dan initieel voorzien.

164. Volgende omstandigheden zijn door de rechtspraak en de literatuur reeds aangemerkt als onvoorziene omstandigheden van de opdrachtnemer.

Meer lezen? De volledige tekst vind je in onze publicatie De wijziging van een overheidsopdracht in uitvoeringDeze publicatie maakt deel uit van de reeks Overheidsopdrachten.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Activa | Print

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel