Menu

Lokale preventie en veiligheid in België

Sinds de invoering van het lokaal preventie- en veiligheidsbeleid wordt België via de lokale overheden met talrijke uitdagingen geconfronteerd. Werknemers in steden en gemeenten hebben zowel methodologische en strategische als praktische behoeften die overwogen moeten worden.

30-11-2021 - door BeFUS

Met deze eerste editie van het BeFUS-handboek Lokale preventie en veiligheid een samenwerking met Uitgeverij Politeia – zullen zij gebruik kunnen maken van een werkinstrument om preventie- en veiligheidsacties en -projecten op te zetten, uit te voeren, voort te zetten, te ontwikkelen of uit te breiden.

Daartoe is het noodzakelijk de historische evolutie en ontwikkeling van de verschillende preventie- en veiligheidsstrategieën te begrijpen. Dat is de reden waarom het eerste hoofdstuk van dit handboek de nadruk legt op het concept van preventie zelf, en meer in het bijzonder op de preventie van delinquentie en onveiligheid.

In de volgende hoofdstukken wil BeFUS vzw de aandacht vestigen op een aantal lokale praktijken inzake: 

  • sociale integratie van mensen met meervoudige diagnoses,
  • het terugdringen van openbare overlast en ongemakken,
  • sociale polarisatie,
  • preventie van radicalisering. 

Die vraagstukken zijn zodanig complex en actueel dat ze, naast bijzondere aandacht, ook een methodische en transversale aanpak vereisen. 

Met deze complexiteit in gedachten heeft BeFUS vzw onlangs een reeks workshops georganiseerd om de aandacht te vestigen op polarisatiesituaties, die beroepsbeoefenaars in het veld dagelijks tegenkomen. De huidige cyclus focust zich op sociale polarisatie en nabijheidsrelaties tussen burgers en politie. De cyclus bestaat uit drie workshops, waarvan één fysiek zal plaatsvinden op 7 december 2021 over de uitdagingen van de nabijheidsrelaties tussen politie en burgers. De samenwerking met de leden van BeFUS heeft het mogelijk gemaakt om de informatie-uitwisseling te verrijken en een gezamenlijke aanpak van de verschijnselen te ontwikkelen. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om aan de verschillende thema's te werken door een ruimere, alomvattende en inclusieve visie op preventie en veiligheid te ontwikkelen. 

Concluderend is deze eerste uitgave van het handboek Lokale preventie en veiligheid, dat aansluit bij het door BeFUS georganiseerde colloquium "25 jaar transversale benadering van veiligheidsgevoelens", een must voor preventie- en veiligheidsprofessionals. Vijf thema's worden geanalyseerd en geschreven door een duo van Nederlandstalige en Franstalige auteurs. Het handboek zal jaarlijks worden bijgewerkt op basis van de uitwisseling van kennis en praktijken tussen de leden van BeFUS vzw. Daarnaast zullen in 2022 vijf nieuwe thema's behandeld worden. 

Laat u beïnvloeden door het enige Belgische nationale netwerk dat lokale overheden en professionals op het gebied van preventie en veiligheid verenigt via het lidmaatschap van 90 steden en gemeenten alsook 10 partnerinstellingen. 

Veel leesplezier!

Meer informatie over het handboek Lokale preventie en veiligheid? Bekijk hier de publicatie.

Ook interessant

Politie & veiligheid

Intrafamiliaal geweld

Pascale Franck
Sofie Adé
Peggy Bischop
Annelies Cardon
Herman Dams
Heleen De Keyzer
Steven Mahieu
Valerie Swennen
Marijke Weewauters
Dries Wyckmans

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Tucht bij de politiediensten | 2e editie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Politie & veiligheid

Lokale preventie en veiligheid

BeFUS

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 24ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 5de editie

Christian De Valkeneer
Gilone Tordoir

Bestel

Politie & veiligheid

Codex Gerechtelijke politie | 7de editie

Christian De Valkeneer

Bestel