Menu

Tijdelijke regeling voor het plaatsen van horeca-terrassen

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig om al dan niet gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies te plaatsen, zowel op privaat als op openbaar domein, bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte horecazaken onder de volgende voorwaarden.

10-12-2021 -

Art. 13/1.1.

1°     de terrasconstructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;

2°    er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;

3°    de plaatsing gaat niet gepaard met :

a)     een ontbossing;

b)    een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen;

c)     een aanmerkelijke reliëfwijziging;

d)    een wijziging van waterlichamen.

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt tot en met 31 maart 2022. De terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe worden vóór 1 mei 2022 verwijderd, tenzij de plaatsing inmiddels vergund is of rechtsgeldig beroep gedaan wordt op een andere bepaling van dit besluit.

Uit de nieuwste editie van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (i.s.m. VVSG en Inforum).

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel