Menu

Familiestructuren als voorspeller van kwetsbaarheid

Heel wat onderzoek toont aan dat familiestructuren in het algemeen en eenoudergezinnen in het bijzonder een voorspeller van kwetsbaarheid kunnen zijn.

11-01-2022 - door Inge Pasteels

Alleenstaande ouders, die de financiële schaalvoordelen van een partnerrelatie missen maar ook de uitdaging moeten aangaan om werk en zorg voor kinderen te combineren, zijn families die alle baat hebben bij een gezinsbeleid dat deze kwetsbaarheden herkent, erkent en wegkopt.

Vooreerst is de combinatie arbeid en zorg voor kinderen niet evident en is flexibele en betaalbare kinderopvang vereist om arbeidsmarktparticipatie met huishoude­lijke taken en zorgtaken te combineren.

Ondanks alle inspan­ningen van het beleid ten spijt om betaalbare opvang te voorzien voor iedereen, toont onderzoek aan dat laag opgeleide vrouwen minder gebruik maken van de formele kinderopvangvoorzieningen. Factoren als een gebrek aan opvang in het algemeen of in het bijzonder op maat van flexibele werktijden die ploegenarbeid vereisen, alsook de te beperkte return on investment van arbeid als men van een laag loon ook nog kinderopvang moet betalen, ontmoedigen de laagste inkomens­categorieën om gebruik te maken van het formele kinderopvangaanbod. Algemeen beschouwd hebben vrouwen die lager opgeleid zijn minder opportuniteiten op de arbeidsmarkt en eveneens verminderde toegang tot formele kinderopvang.

Meer weten over de rol van familiestructuren? U leest het in onze publicatie Dynamische en flexibele gezinnen.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving

Peter Cousaert
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Stemmen voor de stad. Perspectieven op stedelijk sociaal werk.

Odisee
Erasmushogeschool Brussel

Bestel

Sociaal beleid & werk

Een (t)huis voor iedereen

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Strategisch plannen in de sociale economie

Febecoop Vlaanderen Brussel vzw

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling

Robin Van Trigt

Bestel

Sociaal beleid & werk

Inclusief werken en ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Bestel