Menu

Ontdek ons werkboek over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking!

Mensen met een verstandelijke beperking worden dezer dagen ook ouder. Sommigen krijgen dementie, en dat zijn niet alleen de mensen met Down-syndroom. Dementie is een relatief nieuwe problematiek in de zorg voor en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Dit stelt je mogelijk tot uitdagingen om daarmee om te gaan.

13-01-2022 -

De cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking wordt georganiseerd door en is eigendom van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Het doel van het werkboek dat bij deze vorming hoort, is dat je datgene wat je als deelnemer in de vorming leerde over langere tijd vasthoudt en gericht vertaalt voor de persoon of personen die je ondersteunt.

Het is een ‘werk’-boek: het is dus de bedoeling dat je noteert, aanvult, aanduidt wat je belangrijk vindt, aan de slag gaat met oefeningen, verwijzingen naar extra materiaal of literatuur, elementen meeneemt naar andere ondersteuners, ...

Het uiteindelijke doel is dat je aan de hand van het werkboek een plan opstelt dat beschrijft wie deze cliënt met dementie is, hoe zijn of haar levenskwaliteit eruit ziet op verschillende domeinen, welke ondersteuning daarbij nodig is en welke acties kunnen en zullen worden opgenomen om deze zorg te verbeteren. Op die manier verbeter je de levenskwaliteit van de cliënt omdat je de kwaliteit van de ondersteuning verbeterde. Je vindt ook het kader van dit begeleidingsplan in het werkboek.

Tijdens de cursus kan je al heel wat in het werkboek invullen, dat je in dit begeleidingsplan kan opnemen. Als je na thuiskomst – liefst samen met andere ondersteuners – verder werkt in het werkboek en dit plan verder aanvult, geef je richting aan de acties die je daarna onderneemt.

Heel wat voorzieningen hanteren al een dergelijk ondersteuningsplan. In de praktijk kan dat nogal eens verschillen van naam. Ideaal is als je beide plannen met elkaar verbindt. Op die manier integreer je je nieuwe kennis in de bestaande werking van je organisatie.

Leidinggevenden die de cursus volgen, kunnen met een beleidsplan aan de slag. Je kan tijdens en na de cursus in beeld brengen hoe het zit met missie en visie op cliënten met een verstandelijke beperking en dementie, hoe personeelsaspecten eruit zien, hoe je samenwerkt met anderen, of je de wetgeving voldoende kent en toepast, wat de impact is van het ondersteunen van mensen met dementie op henzelf, medebewoners, ondersteuners. Je krijgt een kader om verbeteracties op te zetten.

Meer informatie over de vorming van het Expertisecentrum vind je hier
Meer informatie over het werkboek vind je hier!

Ook interessant

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel

Zorg & welzijn

Veerkracht is meerkracht

Inge Pasteels
Jan Smits
Fran├žois Didden
Simon Ashworth

Bestel

Zorg & welzijn

Ik zie je niet ... maar wel graag

Kim Bastaits
Inge Pasteels

Bestel

Zorg & welzijn

Buitenslapen - cahierreeks Kinderopvang

Bestel

Zorg & welzijn

Fijne SOFA-momenten (map)

Katrien Peeters
Liesbet Van Vlasselaer

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp (15) - Jeugdhulp in tijden van corona

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel