Menu

De nieuwste financieringsregels van de residentiële ouderenzorg

Sinds 1 januari 2019 is de financiering van de zorg in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging in handen van de Vlaamse overheid.

13-01-2022 -

Als eerste wapenfeit bracht Vlaanderen de financiering van de ouderenzorg onder de Vlaamse sociale bescherming, een extra vangnet bovenop de sociale zekerheid voor mensen die veel zorg nodig hebben.

Stapsgewijs heeft de Vlaamse overheid plannen om de financiering van de ouderenzorg meer persoonsvolgend te maken. De contouren van deze toekomstplannen werden verankerd in het decreet Vlaamse sociale bescherming.

Zo bepaalt het decreet dat de financiering van de ouderenzorg zal uitgesplitst worden in twee delen:

  • een zorgticket voor de gebruiker, gebaseerd op een BelRAI-inschaling. Met dat zorgticket kan men via een derde-betalersysteem zorg inkopen bij een erkende zorgvoorziening;
  • een organisatiegebonden financiering van de kosten die niet gelinkt zijn aan het zorgzwaarteprofiel van een persoon.

De Vlaamse overheid mikt op juni 2023 om met de BelRAI-inschaling van start te gaan in de Vlaamse woonzorgcentra. Tot het zover is, behoudt Vlaanderen de gekende financieringsregels met enkele aanpassingen, zoals de omslag naar digitale gegevensuitwisseling en de maandelijkse facturatie.

In het handboek Financiering residentiële ouderenzorg dat sinds kort in een nieuw jasje zit, bespreekt Evi Beyl de huidige financieringswijze van de zorg in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging en wordt de toekomstige persoonsvolgende financiering die nog in ontwerp is, voorlopig buiten beschouwing gelaten.

Ook interessant

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel

Zorg & welzijn

Veerkracht is meerkracht

Inge Pasteels
Jan Smits
François Didden
Simon Ashworth

Bestel

Zorg & welzijn

Ik zie je niet ... maar wel graag

Kim Bastaits
Inge Pasteels

Bestel

Zorg & welzijn

Buitenslapen - cahierreeks Kinderopvang

Bestel

Zorg & welzijn

Fijne SOFA-momenten (map)

Katrien Peeters
Liesbet Van Vlasselaer

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp (15) - Jeugdhulp in tijden van corona

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel