Menu

Diversiteit in het DKO

We moeten er niet flauw over doen: de kunst waar we het in ons DKO over hebben is voor de overgrote meerderheid de witte westerse kunst met de grote K. Dat heeft een invloed op de instroom van ons publiek.

02-06-2022 -

Bovenop de financiële drempel komt er dus nog een culturele hinderpaal. Niet alleen voor niet-westerse aspirant-leerlingen, maar ook voor mensen die ‘Kunst’ ervaren als iets dat ver boven hun pet gaat. Zij worden op voorhand afgeschrikt door het discours dat in onze academies gangbaar is. Zij ervaren weinig affiniteiten met hun persoonlijke leefwereld, met het verhaal dat zij te vertellen hebben.

In de woordenboeken staat het begrip ‘academisch’ omschreven als ‘het overleveren van de canons’. Die canons zijn weliswaar verruimd in de 20ste eeuw, maar bijvoorbeeld het belang van het centrale perspectief (een uitvinding van de westerse renaissance) en de dominantie van de realistische figuratie (mimesis, ook als een renaissancistisch streven) tegenover een abstractie blijven opvallend.

Het mag dan ook niet verwonderen dat een meer divers publiek, met leerlingen uit andere culturen of met een andere socioculturele achtergrond, moeilijk de weg naar onze academies vindt. In meer grootstedelijke gebieden wordt daar flink aan gewerkt, met toeleidingsprogramma’s en fikse kortingen op het inschrijvingsgeld, maar aan de canons wordt weinig veranderd. Terwijl er eigenlijk geen formeel vastgelegde vakinhouden bestaan en er zelfs geen curriculum is omschreven. De vrijheid om het in de ateliers over gelijk wat voor kunstzinnige expressie te hebben en zich dus niet te beperken tot de witte, westerse kunst met de grote K, is met andere woorden groot. Toch wordt deze vrijheid – uit gewoonte? – onderbenut.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

  • Hoe is het gesteld met de diversiteit in uw academie?
  • Hoe is de leerlingenpopulatie samengesteld? En wat met het lerarenteam?
  • Welke andere kunstvormen en -strekkingen dan die uit de geschiede­is van de westerse Kunst komen er bij u aan bod?

William Ploegaert (°1959), directeur van de academie KADE Beeldende Kunsten van Deinze, wil vanuit zijn ruime ervaring als leraar-kunstenaar en directeur inspiratie bieden aan al wie in de toekomst wil werken aan een academie DKO voor beeldende en audiovisuele kunsten. Zelf geïnspireerd door kunstenaars en pedagogen uit verschillende perioden, staat hij stil bij wat een academie kan betekenen voor het leren van de kunst, maar ook door middel van de kunst. Hoe zet je een visie voor de academie uit die je vervolgens vertaalt in een artistiek-pedagogisch plan? Welke methode kies je als basis van je werking? Hoe organiseer je je academie in de praktijk, in het gebouw dat je ter beschikking hebt? En hoe kun je de nieuwe onderwijsdoelen evalueren bij je leerlingen? Voor al deze thema’s reikt de auteur zowel achtergrond aan als praktische verwijzingen naar regelgeving of leerplan. Met gerichte vragen daagt hij teams uit om zelf aan de slag te gaan.

Meer lezen over de visies van William Ploegaert over kunst op school? Check dan hier zijn publicatie Over het leren van de kunst.

Ook interessant

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

#Be sexy, be safe

Child Focus
Pimento

Bestel

Onderwijs

Het vademecum voor secretariaatsmedewerkers van het DKO

OVSG

Bestel

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel