Menu

Wij weten van praten - Overleg op school als cultuur en praktijk

Deze publicatie wil de kennis rond overleg in onderwijs vergroten en goesting geven om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Het is als het ware een gids om mee proef te draaien in je school. Daarom bevat dit nummer bijdragen die de context van een school en van een organisatie in het algemeen onder de loep nemen: wat zijn belangrijke randvoorwaarden om overleg goed te laten verlopen? Welke rol spelen attitudes, vaardigheden en leiderschap? Wat heeft overleg te maken met connectie en het welbevinden, van mensen in je school of organisatie? En doen ook de infrastructuur en de beschikbare communicatiekanalen ertoe?

02-09-2022 -

Wij weten van praten…

Om te connecteren

Het connectiegesprek – Jochanan Eynikel (businessfilosoof in de denktank van ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen).

Om te beslissen

Vanaf nu beslissen we samen – Jef Meeus & Kim Oostvogels, (coaches bij Trüvius, een organisatie die andere organisaties op weg wil helpen wat betreft structuur, organisatie, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling).

Om te participeren

a. Help, een gesprek met ouders! – KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

b. Het participatiemodel – Vlaamse Scholierenkoepel

Ouders en leerlingen nemen plaats in de participatieraden op school. Koepels van ouderverenigingen en de scholierenkoepel ondersteunen hen daarin.

Om verslaggeving visueel vast te leggen via 'visual harvesting'

Visueel verslag van een overleg – Jo Robberechts (expert inzake teammanagement en -coaching, procesmanagement, visual training en facilitatie).

Wat is ‘visual harvesting’ of de neerslag van je overleg in een visueel verslag gieten?

Om te leren over overleg

Overleggen kan je leren – Tijl Bondue (pedagogisch begeleider basisonderwijs van het GO!.), Cris Hens (inspecteur basisonderwijs), Ronny Vanderspikken en Steven Vanmol (opleidingshoofd van de Educatieve Bachelor Leraar Lager Onderwijs en de Educatieve Bachelor Leraar Kleuteronderwijs van de Odisee hogeschool in Aalst).

Om kinderen bij hun leren te betrekken

Gesprekken met leerlingen op school – Benedikte Timbremont (coördinator kwaliteitszorg bij Vrij CLB regio Gent), Noëlle Pameijer (kinderpsycholoog bij Samenwerkingsverband Unita en Stichting Elan), Anneleen Denys (coördinator bij TOPunt Genk), Hugo Van de Veire (mede-oprichter TOPunt Genk) en Inge Lootens (projectmedewerker professionalisering bij TOPunt Genk).

Om te verbinden

Verbindend communiceren – Eef Cornelissen (filosoof en onderzoeker bij Odisee co-hogeschool, expert inzake socratische dialoog en verbindende communicatie) en Tomas Baum (directeur Kazerne Dossin en voordien directeur Vlaams Vredesinstituut).

Om kennis te delen en samen te werken met bijhorende innovatieve en digitale insteken en tools

a. Het Nieuwe Werken als voor-waarde voor overleg – Paulien Lingier (programmacoördinator en onderzoeker bij KU Leuven Instituut voor de overheid, expertise op vlak van het nieuwe werken) en Ellen Daniëls (assistent-professor Universiteit Utrecht, expertise op vlak van leren in organisatie, relaties in de klascontext, leiderschap in onderwijs …)

b. Overleg en samenwerking in het onderwijs: tien digitale trends – Rik Mulder (ondernemer en adviseur in communicatie, tech en media. Bedreven in het verbinden van teams met digitale tools en het helpen van organisaties bij het innoveren van hun manier van werken).

c. Vergader-wijzer in het post-pandemietijdperk – Willem Standaert (professor aan HEC Liège, Management School of the University of Liège. In zijn onderzoek wordt de effectiviteit van verschillende vergadermodaliteiten bestudeerd).

Bestel de publicatie hier.

 

 

Ook interessant

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marc Van den Brande
Marianne Coopman

Bestel