Menu

Budget- en schuldhulpverlening: Effectiviteit en monitoring

Personen in armoede hebben vaak te maken met schuldenoverlast, waardoor ze sociaal uitgesloten kunnen geraken op meerdere levensdomeinen. Personen die niet in staat zijn om schuldenoverlast zelf aan te pakken, kunnen een beroep doen op budget- en schuldhulpverlening. Veel OCMW’s hebben de wens om hun werking zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren als antwoord op de werkdruk en men zoekt een gestructureerde maar onderbouwde, cliëntgerichte en integrale manier van werken.

22-09-2022 -

Als gevolg van een grote instroom van cliënten in versus een moeilijke uitstroom uit budgetbeheer met hierdoor een stijgende werkdruk ontstond binnen Limburgse OCMW’s en CAW Limburg de nood om nieuwe werkwijzen om een duurzame budgethulpverlening te realiseren. Als antwoord op dit onevenwicht tussen vraag en aanbod in de budgethulpverlening werd in 2015 door Ken Sandeman  (CAW Limburg en praktijklector PXL-Social Work) en de werkgroep methodiek in samenwerking met BudgetInZicht (BIZ) Limburg en Limburgs Steunpunt OCMW’s (LSO) de methodiekbundel ‘Budgethulpverlening – een samen zoeken’ ontwikkeld en aangereikt als een mogelijke handelingswijze.

De werkgroep bestond uit negen budget- en schuldhulpverleners van zeven verschillende OCMW’s en het CAW uit Limburg. De auteurs wensten met de methodiekbundel een handelingskader gericht op duurzaam budgetmanagement aan te bieden. Hiervoor schreven ze een visie uit die ze verbonden met enkele te doorlopen hulpverleningsfasen en verschillende werkinstrumenten die budget- en schuldhulpverleners in de praktijk samen met de cliënt kunnen gebruiken en waarmee ze hun handelen kunnen aftoetsen. De auteurs onderbouwden de bundel zowel met praktijkkennis als wetenschappelijke literatuur. De methodiekbundel werd op 16 juni 2015 voorgesteld aan 52 professionals werkzaam rond budget- en schuldhulpverlening bij achttien OCMW’s en het CAW uit Limburg.

De publicatie Budget- en schuldhulpverlening - Effectiviteit en monitoring is het resultaat van een evaluatieonderzoek naar aanleiding van het gebruik van deze bundel. De auteurs willen met deze publicatie kennis rond effectiviteit en monitoring van budget- en schuldhulpverlening in het algemeen en inzichten rond de effectiviteit van de methodiekbundel ‘Budgethulpverlening – een samen zoeken’ in het bijzonder delen. Zo hopen ze professionals die werkzaam zijn in budget- en schuldhulpverlening te faciliteren in hun beroepspraktijk.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Print + digitaal met abonnement

Robin Van Trigt

Bestel

Sociaal beleid & werk

Eerste hulp bij financiële moeilijkheden

Bert Bekaert
Kristoff Soete
Philippe Termote
Dyzo

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het kind van de rekening

Yvette Desmet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Juridische grondregels over schulden

Sarah Forsyth
Eveline Baeten
Carmen Vandemaele
Célestine Wielfaert

Bestel

Sociaal beleid & werk

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Gezondheidsschulden

Sylvie Tack
Christophe Verwilghen
Ruth Van Ooteghem

Bestel