Menu

Van ouderbetrokkenheid naar partnerschap tussen school en ouders

Ouders en school hebben een gemeenschappelijk doel. Ze willen allebei dat het kind zich goed voelt, zich ontwikkelt en leert om later vlot zijn eigen weg te gaan in de maatschappij. Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert de toekomstkansen van kinderen en de gelijke kansen tussen kinderen. School en ouders werken dus best samen tijdens de schoolloopbaan van het kind, ieder vanuit hun eigen aanvullende rol en met eigen verantwoordelijkheden. Maar hoe begin je daaraan als school? Wat houdt een partnerschap tussen ouders en school in? Wat werkt en wat juist niet?

04-10-2022 -

Wat betekent ouderbetrokkenheid nu eigenlijk?

 

Ouderbetrokkenheid kunnen we op verschillende manieren interpreteren en betekenis geven vanuit de drie actoren: het kind, de ouder en de onderwijsprofessional.

Je kan van ouderbetrokkenheid spreken als:

 • ouders zich verbonden voelen met de school van hun kind;
 • ouders zich, thuis of op school, betrokken tonen tegenover het kind en hoe het zich op school voelt, hoe het leren op school lukt en in de keuzes die op school gemaakt moeten worden;
 • ouders deel uitmaken van een samenwerking met de school in functie van hun kind;
 • ouders uit dezelfde school of klas betrokken zijn met elkaar;
 • ouders meehelpen op school, al dan niet vanuit een ouderwerking.

Maar ook als:

 • leerkrachten betrokken zijn met de ouders van hun leerlingen;
 • leerkrachten ouders betrekken bij het schoolgebeuren;
 • leerkrachten zich verbonden voelen met en samenwerken met ouders in functie van hun leerlingen;
 • leerkrachten ouders laten meehelpen op school, zodat ze deel uitmaken van de school.

En ook als:

 • kinderen voelen dat hun ouders geïnteresseerd zijn in hoe het op school gaat;
 • kinderen merken dat er wederzijds respect is tussen hun ouder(s) en de leerkracht(en);
 • kinderen voordeel ervaren van de samenwerking tussen hun ouders en de school;
 • kinderen voordeel ervaren van de participatie van ouders op school.

De nieuwe publicatie ‘De betrokkenheidsboom’ richt zich tot onderwijsprofessionals die op een natuurlijke manier willen samenwerken met ouders, die de nood voelen om ouders op een andere manier te betrekken bij het schoolgebeuren of die actief willen inzetten op het partnerschap met ouders. Het biedt een duidelijk denkkader voor leerkrachten, directies, kinderverzorgers, beleidsondersteuners, opvoeders, brugfiguren … Kortom, voor iedereen die samen met ouders wil werken aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.

De betrokkenheidsboom is geen kant-en-klare methodiek of afvinklijst voor scholen om aan de slag te gaan rond ouderbetrokkenheid, maar biedt inzichten, inspiratie en een houvast bij het doelgericht evolueren naar een gunstig partnerschapsklimaat en een (h)echt partnerschap tussen ouders en school. We dompelen je onder in de theoretische achtergrond en wetenschappelijke inzichten bij dit denkkader. We verhelderen de veelheid aan vaktermen en wat ze juist inhouden. We leggen uit wat ouderbetrokkenheid juist is, welke vormen er bestaan en welke vorm de meeste impact heeft op de ontwikkeling van een kind. We staan stil bij de leefwerelden waarin kinderen opgroeien, de partnerschapsdriehoek met de actoren en hun onderlinge relaties en de complementaire rollen van ouders en school in de school- en thuiscontext. We zoomen in op de verschillende elementen die kunnen bijdragen tot effectieve ouderbetrokkenheid en ouder-schoolpartnerschap en inspireren onderwijsprofessionals om drempels te verlagen en kansen te creëren. Aan het einde van dit boek bieden we verschillende tools aan om te reflecteren op je eigen werking en aan de slag te gaan met deze inzichten op school.

Het boek ‘De betrokkenheidsboom’ pleit voor het bundelen van krachten van ouders, school en kind, met actief ouder-schoolpartnerschap als sleutelwoord.

Ook interessant

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Zeg het maar

Vera Van de Velde

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs - De lerareneditie

Bestel

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel