Menu

Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers

Wie ziek wordt, verliest in mindere of meerdere mate autonomie en controle over zijn of haar bestaan. De zorgvrager wordt dan onder meer afhankelijk van zorgverstrekkers. Doorgaans is dat in de eerste plaats van de arts, maar ook van de thuisverpleegkundige, de kinesitherapeut … Dat leidt tot een machtsonevenwicht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfcontrole verliezen over je leven heel slecht aanvoelt en je soms zelfs zieker kan maken. Het proces om het gevoel van zelfcontrole zoveel mogelijk te bewaren of te herstellen, heet Patient Empowerment.

18-10-2022 -

Via informatie, communicatie, participatie en samen beslissen wordt het doel van de zorgvrager dat van de zorgverstrekker. Ze komen tot gedeelde controle en gedeelde verantwoordelijkheid, in wederzijds respect. De relatie zorgvrager-zorgverstrekker is gelijkwaardig. Dit vereist van de zorgverstrekker dat hij of zij de controle deelt en uit zijn comfortzone komt.

Dit praktijkboek vertrekt van drie uitgangspunten:

  • Dé zorgvrager en dé zorgverstrekker bestaan niet. Daarom is het de uitdaging om de zorgvrager zelf te laten invullen wat voor hem gepersonaliseerde – ‘patient-centered’ – zorg betekent. Daarvoor is gepersonaliseerde communicatie, participatie én ‘doelgerichte zorg’ nodig. Dit praktijkboek kan je zien als een vat vol mogelijkheden waaruit je kan kiezen. Uiteraard gelden niet alle tips altijd en overal, wat voor de ene zorgvrager werkt, werkt daarom niet voor een andere. De tips willen inspireren. Ze beslaan de uiteenlopende zorgdomeinen. Aan jou als zorgverstrekker om eruit te halen wat voor een specifieke zorgvrager en -sector wenselijk is.
  • Patient Empowerment is gekoppeld aan gedrag: hoe gedragen zorgvrager, zorgverstrekker en zorgorganisatie zich ten opzichte van elkaar? Dat vraagt om een specifieke attitude van alle betrokkenen waarbij ‘samen’ het kernwoord is. Dat gedrag vertaalt zich in talrijke soms kleine, maar voor de zorgvrager vaak essentiële gedragselementen. De zorgvrager zelf speelt daarin uiteraard ook een belangrijke rol, maar in dit praktijkboek ligt de nadruk op de zorgverstrekker.
  • Tijdsdruk wordt soms aangedragen als verklaring voor een gebrek aan informatie en/of communicatie en/of participatie. Natuurlijk moet de financiële dynamiek van ons zorgsysteem anders: de focus daarvan ligt vandaag veel te sterk op kwantiteit. Het zorgsysteem heeft nood aan grondige verbeteringen. Dit praktijkboek geeft echter talrijke tips die de zorgvrager een groter gevoel van zelfcontrole kunnen geven zonder dat dit meer tijd kost. Er zijn daarenboven onderzoeken die aantonen dat je de extra tijd in informatie, communicatie en participatie die je als zorgverstrekker – bijvoorbeeld als arts tijdens de consultatie of als baliemedewerker in een zorgorganisatie – in het begin van een zorgproces investeert, later terugwint. Het adequaat beheersen van gesprekstechnieken door de zorgverstrekker biedt een oplossing.

Dit praktijkboek inspireerde zich op veel literatuur, maar werd ook gevoed door de ervaring van zorgverstrekkers en door getuigenissen van zorgvragers, onder meer via de workshops met zorgvragers die plaatsvonden tussen maart en juli 2022. Uiteenlopende experts en ervaringsdeskundigen deden suggesties. Het boek is het resultaat van de input van velen.

Lees je graag ook meer over wetenschappelijke inzichten rond Patient Empowerment? Koop dan hier de combinatie van het praktijkboek en het handboek 'Balanceren tussen macht en onmacht' (10% korting).

 

Ook interessant

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel

Zorg & welzijn

Verbindende communicatie

Els Van Beveren

Bestel

Zorg & welzijn

Volgboekje kinderopvang (pakket van 15)

Bestel

Zorg & welzijn

Buiten de lijnen kleuren

Els Messelis
Jan Van Velthoven

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers

Edgard Eeckman
Lynn De Pelsmaeker

Bestel

Zorg & welzijn

Patient Empowerment: handboek + praktijkboek

Edgard Eeckman
Lynn De Pelsmaeker

Bestel