Menu

Tips voor Patient Empowerment

Wie ziek wordt, verliest in mindere of meerdere mate zelfcontrole en autonomie. Soms krijg je als zorgvrager ook een veranderd zelfbeeld en kunnen toekomstperspectieven in het water vallen. Als zorgvrager word je dan onder meer afhankelijk van zorgverstrekkers, in de eerste plaats van de arts, maar evenzeer van de (thuis)verpleegkundige, de kinesitherapeut, de mantelzorger … Veel onderzoeken tonen aan dat controle- en autonomieverlies bijwerkingen heeft. Het kan leiden tot agressie, passiviteit, het kan zelfs zieker maken.

09-11-2022 -

Patient Empowerment heeft tot doel het verlies van zelfcontrole en autonomie of het gevoel ervan te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De afhankelijkheid van de arts, andere zorgverstrekkers en van de zorgorganisatie zal in hoge mate blijven bestaan, maar door communicatie dient de zorgvrager zijn gevoel van zelfcontrole en autonomie (terug) te krijgen. Patiëntencommunicatie, -participatie en -beleving zijn bij Patient Empowerment geen streefdoelen op zich, maar middelen. Daarvoor is een relatie zorgvrager-zorgverstrekker nodig die gestoeld is op vertrouwen. De autoriteit van de zorgverstrekker hoeft dat vertrouwen niet in de weg te staan.

Het is gemakkelijker voor de arts om de zorgvrager te empoweren, dan voor de zorgvrager om de controledeling af te dwingen. Wie het machtsoverwicht heeft, speelt daarom bij Patient Empowerment een sleutelrol. De zorgverstrekker dus.

Het gaat om een wederkerige relatie zorgvrager-zorgverstrekker, gestoeld op wederzijds respect.

 

Je hebt mekaar meer te vertellen dan je denkt

De vzw Patient Empowerment organiseert de campagne Je hebt mekaar meer te vertellen dan je denkt, die onder meer wordt ondersteund door vzw ambassadeurs William Boeva, Stijn Coninx, Jan Matthys en Goedele Liekens. Gedurende een maand deelt de vzw Patient Empowerment dagelijks praktische tips over hoe een zorgvrager geëmpowerd kan worden.

Wil jij mee in actie schieten? Dat kan door deze tips toe te passen:

Voor zorgvragers
  • Wil je je zorg niet gewoon ondergaan?
  • Wil je mee beslissen over de onderzoeken en behandeling?
  • Wil je op een gelijkwaardige manier worden behandeld?

Bekijk hier 20 concrete tips voor zorgvragers.

Voor zorgverstrekkers

  • Wil je dat je zorgvrager zijn of haar behandeling correct uitvoert?
  • Wil je dat je zorgvrager mee verantwoordelijkheid opneemt voor zijn of haar zorg en gezondheid?
  • Vind je het aangewezen dat de zorgvrager mee aan het stuur zit van zijn/haar zorgproces?
  • Wil je mee beslissen over de onderzoeken en behandeling?

Bekijk hier 20 concrete tips voor zorgverstrekkers.

Graag meer tips en inzichten? Lees dan zeker deze publicaties:

  • Balanceren tussen macht en onmacht: Op basis van onder meer zijn doctoraatsonderzoek legt Edgard Eeckman op een duidelijke en toegankelijke manier uit wat Patient Empowerment is.
  • Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers: Redacteurs Lynn De Pelsmaeker en Edgard Eeckman schreven een praktijkboek boordevol praktische tips voor zorgverstrekkers. Ze putten uit literatuur, eigen ervaring en luisteren naar zorgvragers en zorgverstrekkers.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Het levensverhaal-invulboek

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel

Zorg & welzijn

Verbindende communicatie

Els Van Beveren

Bestel

Zorg & welzijn

Volgboekje kinderopvang (pakket van 10)

Bestel

Zorg & welzijn

Buiten de lijnen kleuren

Els Messelis
Jan Van Velthoven

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboek Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers

Edgard Eeckman
Lynn De Pelsmaeker

Bestel