Menu

Het belang van wennen voor de ouder

Ook voor ouders is de start van de opvang vaak een spannend en emotioneel moment. Ze moeten hun kind – meestal voor het eerst – loslaten. Soms willen ze dat liever niet, maar is het de enige oplossing om de zorg voor het kind te garanderen tijdens hun afwezigheid (werk, inburgering, opleiding).

09-11-2022 -

De kinderopvang heeft zijn imago ook niet mee: een klein incident in de kinderopvang krijgt algauw veel weerklank in de media. Door ouders uitgebreid kennis te laten maken met de opvangomgeving en de kinderbegeleiders kunnen ze hun kind met een geruster hart aan de opvang toevertrouwen. Dit verhoogt hun welbevinden.

Jonge kinderen zijn zeer gevoelig voor de emoties en spanningen van hun ouders. Als ouders de zorg voor hun kind met vertrouwen aan de opvang overdragen en zelf minder gespannen zijn wanneer ze hun kind naar de opvang brengen, heeft dit een rechtstreeks effect op het welzijn van het kind. Wennen verhoogt niet alleen het welbevinden, maar ook de betrokkenheid van ouders. Wanneer ouders aan het wenproces kunnen deelnemen, krijgen ze een beter beeld van een ‘dag in de opvang’. Kinderbegeleiders en ouders leren elkaar waarderen. Wanneer ouders weten hoe het eraan toe gaat in de opvang en zich er welkom voelen, voelen ze zich er ook meer bij betrokken. De samenwerking tussen ouder en opvang slaagt pas wanneer ouders merken dat naar hun beleving en visie op opvoeding geluisterd wordt.

Verder krijgt de ouder door zijn belangrijke plaats in het wenproces een duidelijke positie: opvang en ouder staan naast elkaar bij de opvoeding van het kind. De ouder blijft de eerste opvoeder.

Wanneer wennen?

Wennen moet op maat van het gezin gebeuren. Een wenperiode houdt rekening met factoren zoals de duur van de afwezigheid, de leeftijd van het kind, de draagkracht en stressgevoeligheid van het kind. Zo heeft een baby van negen maanden die twee maanden afwezig is geweest, waarschijnlijk meerdere wenmomenten nodig, terwijl voor een peuter van achttien maanden na eenzelfde afwezigheid een kort bezoekje aan de opvang vóór de herstart voldoende kan zijn.

Kind en Gezin raadt aan om op volgende momenten een wenperiode in te voegen:

  • kort voor de eigenlijke start van de opvang (maximaal één à twee weken vooraf);
  • na een lange afwezigheid van het kind in de opvang (bv. na een lange vakantie of ziekteperiode).

Wennen kan ook belangrijk zijn bij de overgang naar een volgende leefgroep of naar een andere onthaalouder.

Meer lezen over hoe je wenmomenten kan aanpakken in de opvang: Wennen - cahierreeks Kinderopvang

Ook interessant

Zorg & welzijn

Voed je brein

Yves Meersman

Bestel

Zorg & welzijn

Gids PVF

Onafhankelijk Leven vzw

Bestel

Zorg & welzijn

PEP-talk voor toekomstige ouders

Habadia El Asjadi
Najua El-Fakeh
Maëlle De Coninck
Kim Van Hoof

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg | Print + digitaal met abonnement

Evi Beyl

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (werkboek)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel