Menu

Project buitenslapen van Dienst Kinderopvang Stad Gent

Bij Dienst Kinderopvang Stad Gent zijn er verschillende kinderopvanglocaties die duurzaamheid en groene elementen expliciet opnemen in hun pedagogische visie en dagelijkse praktijk. De verantwoordelijken van deze kinderopvanglocaties komen op regelmatige basis samen in de collegagroep ‘Groen-Duurzaam’. De collegagroep onderzoekt hoe kinderen het buiten zijn kunnen ervaren en beleven en zoekt mogelijkheden om de natuur binnen te brengen.

09-11-2022 -

Een duurzame en groene kinderopvang legt de nadruk op natuurbeleving, duurzame ontwikkeling en aandacht voor de ecologische voetafdruk. De collegagroep zoekt naar mogelijkheden om deze visie verder uit te bouwen en anderen te ondersteunen. Eén van de thema’s die geregeld op tafel lag, was het buitenslapen. Binnen een buitenspeelbeleid kan het buitenslapen een mooie plek innemen. Het kan een meerwaarde zijn om na het buiten spelen even buiten te slapen en verder te genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. Het kan een eerste kennismaking zijn met de natuur, genieten van een dutje in de buitenlucht als eerste stap om later de natuur volop te gaan onderzoeken.

Er kwamen vragen van kinderopvanglocaties waar kinderen reeds buitenslapen en van geïnteresseerde kinderopvanglocaties die graag met het buitenslapen willen starten maar niet weten hoe eraan te beginnen, welke stappen te nemen, wat de mogelijkheden zijn. Naast de vragen van de kinderopvanglocaties zelf, kwamen er vragen van ouders om hun kinderen de kans te geven om buiten te slapen of vragen over de luchtkwaliteit bij het buitenslapen in stedelijke context. Om een antwoord te bieden op al deze vragen en bezorgdheden, startte in 2018 de collegagroep met het project buitenslapen.

Inventarisatie en bevraging

Dienst Kinderopvang Stad Gent ging van start met het in kaart brengen van de kinderopvanglocaties waar wordt buitengeslapen en waar er interesse is om dit te doen. In twaalf kinderopvanglocaties van Dienst Kinderopvang Stad Gent werd reeds buitengeslapen. Hiernaast blijkt er veel interesse voor het buitenslapen bij andere kinderopvanglocaties van Dienst Kinderopvang Stad Gent. Hierna volgde een bevraging bij de buitenslaaplocaties die peilde naar ervaringen, hoe gezinnen in het verhaal worden betrokken, welke vragen en bezorgdheden er zijn, hoe er wordt omgegaan met risico’s en veiligheid, hoe de organisatie van het buitenslapen verloopt, welke documenten en materialen er zijn …

Uit deze bevraging kwam naar voren dat er veel variatie en onduidelijkheid is in verband met het buitenslapen. Er is nood aan duidelijke kaders en ondersteunende documenten. Deze nood naar meer duidelijkheid kan worden doorgetrokken naar heel Vlaanderen.

Het Cahier

Gedurende twee jaar ging de collegagroep aan de slag met de verkregen informatie uit de bevraging. Er volgden tal van brainstormmomenten, ervaringen werden gedeeld en samenwerkingen werden aangegaan. Als eindresultaat van dit project werd het Cahier Buitenslapen ontwikkeld.

Dit Cahier wil tegemoetkomen aan de vragen en noden van de kinderopvanglocaties in Vlaanderen.

  • Nood aan visieontwikkeling rond buitenslapen.

Een visie met aandacht voor alle kinderen, alle gezinnen en de context waarin er wordt gewerkt. Het Cahier geeft je de kans om in gesprek te gaan met ouders, team, buurtbewoners, de school en andere betrokkenen.

  • Vraag naar ondersteuning bij de stap naar het veilig buitenslapen.

Hoe kan je dit stap per stap aanpakken en hierin groeien op maat van jouw kinderopvanglocatie?

Meer te weten komen? Lees dan het Cahier Buitenslapen 

 

Ook interessant

Zorg & welzijn

Voed je brein

Yves Meersman

Bestel

Zorg & welzijn

Gids PVF

Onafhankelijk Leven vzw

Bestel

Zorg & welzijn

PEP-talk voor toekomstige ouders

Habadia El Asjadi
Najua El-Fakeh
Maëlle De Coninck
Kim Van Hoof

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg | Print + digitaal met abonnement

Evi Beyl

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (werkboek)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel