Menu

GDPR en portretrecht in het woonzorgcentrum

Ook in de ouderenzorg is het belangrijk om op sociale media te scoren met goede beelden. Maar je mag helaas niet zomaar alle foto’s en video’s gebruiken die je voorhanden hebt.

06-02-2023 -

Sinds 28 mei 2018 geldt de GDPR: GDPR staat voor General Data Protection Rulings. In het Nederlands wordt ook wel de term AVG gebruikt (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze wetgeving werd door de Europese Commissie uitgewerkt en moet het gebruik van data van alle inwoners van de Europese Unie beschermen tegen misbruik.

In de eerste plaats kwam de wet er om gezamenlijk een vuist te kunnen maken tegen de almacht van Facebook, Google, Apple en andere grote technologiereuzen. Maar in principe is elke onderneming en overheid in de Europese Unie verplicht om deze regels toe te passen.

Dat houdt onder andere in dat je je klanten (de ouders in dit geval) op de hoogte brengt dat je persoonlijke data van hen (adressen, telefoonnummers …) bijhoudt, wat je er precies mee doet en hoe lang je ze gaat bijhouden.

Ook het portretrecht is een vorm van bescherming van persoonlijke data en valt dus onder de GDPR. Wel nieuw in de GDPR is het recht om je gegevens in te kijken. Als klant kun je ook te allen tijde vragen om je gegevens te verwijderen (= ‘het recht om vergeten te worden’).

 

Portretrecht

Wat zegt de wet?

Een fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet zomaar publiceren. De geportretteerde kan zich immers verzetten tegen de openbaarmaking van de foto als hij daar een redelijk belang bij heeft. Bijvoorbeeld wegens privacyoverwegingen of omdat de foto voor commerciële doeleinden gebruikt wordt. Hetzelfde geldt voor video’s.

Bij portretrecht gaat het steeds om een herkenbare afbeelding. Op een beschrijving kan dus geen portretrecht rusten. ‘Herkenbaar’ is bovendien relatief. Een foto van de getatoeëerde rug van David Beckham is herkenbaar, ook al zie je zijn hoofd niet afgebeeld staan op de foto. Ook daar rust dus portretrecht op. Het portretrecht geldt tot 20 jaar na het overlijden van de geportretteerde(n).

In de context van een woonzorgcentrum staan wellicht vaak bewoners afgebeeld op beelden die je maakt. Is dat het geval? Dan heb je de toestemming nodig.

Je hebt dus twee opties: ofwel vraag je de (schriftelijke) toestemming, ofwel zorg je ervoor dat je de bewoners waarvoor je geen toestemming hebt onherkenbaar maakt.

Welke andere aspecten komen er kijken bij de praktische organisatie van een GDPR-proof woonzorgcentrum?

  • Waar moet je rekening mee houden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  • Kan je gegevens van bewoners doorgeven aan andere partijen?
  • Op welke manier dien je om te gaan met beeldmateriaal en cameratoezicht binnen het woonzorgcentrum?
  • En wat met de verwerking van medische en andere bijzondere gegevens?
  • Met welke aspecten moet je rekening houden bij de keuze van een applicatie voor communicatie met externen?

Wil je er alles over te weten komen? Klik dan hier om je in te schrijven op het webinar! 

Ook interessant

Zorg & welzijn

Vergeten dat je vergeet

Bart Schepers
Dr. Dirk Liessens

Bestel

Zorg & welzijn

Groen, je mentale boost

Herman Vereycken
Tamara van Reijen

Bestel

Zorg & welzijn

't Klikt

Maite Mallentjer

Bestel

Zorg & welzijn

Het Rijk der Spelen

Ann Steverlynck
Simon Wemel

Bestel

Zorg & welzijn

Bewegen tijdens en na kanker

Marie Crabbé
Vicky Van Stappen
Ine De Clerck
Dimitri Vrancken

Bestel

Zorg & welzijn

Voed je brein

Yves Meersman

Bestel