Menu

Prijsherziening in tijden van COVID-19, abnormaal hoge inflatie, aanhoudende prijsstijgingen t.g.v. schaarste …

Aanbestedende overheden worden de laatste maanden geconfronteerd met vragen van ondernemers om de prijzen van de overheidsopdrachtencontracten aan te passen aan de inflatie. Die aanvragen zijn soms buitencontractueel en wezenlijk afwijkend met wat in het contract was voorzien. Hoe ga je daarmee om als aanbestedende overheid?

24-02-2023 -

Uitzonderlijke situatie --> aanbevelingen Kanselarij eerste minister:

 • “Aanbevelingen i.v.m. de aanzienlijke prijsstijgingen met name ingevolge de oorlog in Oekraïne” van 7 juli 2022:
  • situatie leidt tot extreme prijsstijgingen, prijsschommelingen en toeleveringsproblemen;
  • leidt tot problemen bij:
   - plaatsing en gunning: geen prijszetting mogelijk op MLT,
   - uitvoering overheidsopdrachten;
 • maar partijen dienen tot oplossing te komen om continuïteit niet in het gedrang te brengen.
Gelijkaardig:
Omzendbrief KB 2020/01 van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten.​

Mogelijke scenario’s:

 • problemen om tot een nieuwe opdracht te komen:
  - Steeds PHF opnemen in het bestek à PHF dient daarbij te voldoen aan de realiteit.
  - Opnemen van een herzieningsclausule met betrekking tot de ontwrichting van het contractuele evenwicht:
  * opnemen van een art. 38 bepaling die gekoppeld wordt aan bepaalde indexen (zoals de officiële gas/elektriciteitsprijzen);
  * opnemen van een aanpassing art. 38/9 KB AUR clausule;
  * frequentie toepassing PHF kan worden aangepast, of identieke toepassing W, L, D.
 • extreme prijsstijging wordt niet goed opgevangen door PHF tijdens uitvoering:
  - in de praktijk vangt PHF niet meer de uitzonderlijke fluctuaties op en komt niet voldoende tegemoet aan de prijsevolutie die de opdrachtnemer reëel ondervindt in de toeleveringsketen;
  - onderscheid evenwel tussen geen dekking (problematisch) en tijdsverschil gepaard met prijsverhoging (gekoppeld aanbetalingsritme) à indien evt. schade dient a priori art. 38/9  worden ingeroepen (zie PHF en imprevisieleer).

Uitzonderlijke situatie = KB van 29 november 2022, B.S. 9 december 2022:

Koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten in verband met de economische situatie na de oorlog in Oekraïne.

 • Vanaf 19 december 2022: de mogelijkheid om aan de winnende bieder een voorschot te betalen van maximaal 20 % van de  beginwaarde van het contract inclusief btw, in het kader van:
  - reeds gelanceerde contracten die nog niet in uitvoering zijn, evenals in de contracten die al in uitvoering zijn, zelfs als er geen enkele bepaling in die zin in het bestek staat;
  - contracten die nog moeten worden gelanceerd, op voorwaarde dat dit in het bestek is voorzien.
   
 • Geen verplichting voor aanbestedende diensten.
   
 • Deze optie is geldig tot 31 december 2023 en vormt een aanvulling op de hypothesen bedoeld in artikel 67 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
   
 • Zij is echter niet van toepassing op:
  - contracten met een uitvoeringsduur van minder dan twee maanden;
  - raamovereenkomsten (maar contracten op basis van een raamovereenkomst).

Bron: documentatie verstuurd naar de deelnemers aan het webinar ‘Prijsherzieningen’ (Tony Mortier, Inspecteur-generaal Financiën)

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak (pakket) | Print

Jan Leroy
Karen Alderweireldt
Marijke De Lange
Ben Gilot
Dirk Meulemans
Steven Van Garsse
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Praktijkgids cameratoezicht | 4de editie

Tom De Schepper

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel