Menu

Hoe is het gesteld met de binnenluchtkwaliteit in uw school?

Het coronavirus heeft er toe geleid dat er meer aandacht gekomen is voor gezonde binnenlucht in klaslokalen.

03-03-2023 -

Gezonde binnenlucht is afhankelijk van de aanwezigheid van o.a. vluchtige organische stoffen, vocht, schimmels, virussen, CO2, asbest, fijn stof,…

De schadelijke stoffen in de binnenlucht kunnen zorgen voor irritatie van de ogen, de neus en de luchtwegen; hoofdpijn,:allergie; astma, vermoeidheid; concentratieproblemen; snelle verspreiding van ziektekiemen; de vermindering van de productiviteit en de verhoging van het absenteïsme.

Om de verontreiniging bij de bron te kunnen aanpakken, is de werkgever ertoe gehouden een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit. In de analyse moet er gekeken worden naar verscheidene mogelijke verontreinigingsbronnen:

  • de aanwezigheid en de fysieke activiteit van personen;
  • producten en materialen in de lokalen, bv. bouwmaterialen, (vloer)bekleding, meubilair, planten en dieren, technische uitrusting, toestellen (zoals printers), gereedschap en machines;
  • onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen;
  • kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.

CO2

CO2 wordt gebruikt als indicator voor de binnenluchtkwaliteit, als indicator voor de mate van luchtverversing van drukbezette ruimten en ook als indicator voor de verspreiding van virussen.

De mens ademt CO2 uit. De hoeveelheid CO2 in een (klas)lokaal neemt toe wanneer er: 

  • meer aanwezigen zijn,  
  • ondermaats geventileerd of verlucht wordt,  
  • voor langere tijd mensen aanwezig zijn.

Hogere CO2-concentraties in een (klas)lokaal hangen samen met een daling in cognitieve prestaties, zoals het vermogen om zich te concentreren en vermoeidheid.

Het is aangewezen om in elk (klas)lokaal een CO2-meter te voorzien om op die manier de luchtkwaliteit in het (klas)lokaal te bewaken. Meten is weten!

Ventileren en verluchten

Om de lucht in de (klas)lokalen gezond te houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten. Ventileren en verluchten is de boodschap!

In het boek ‘Naar een veilige school’ kunt u meer lezen over de binenluchtkwaliteit en andere veiligheids- en preventiethema’s. Het boek bevat naast een theoretisch en een praktisch gedeelte, ook een alfabetisch overzicht van de verschillende thema’s. Deze praktische handleiding biedt concrete informatie over de wetgeving ter zake, het welzijnsbeleid, de toe te passen procedures, adviezen en zoveel meer. Dit boek is samengesteld door de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Ook interessant

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel

Onderwijs

De betrokkenheidsboom

Hannelore Lambrighs
An Ryckmans

Bestel

Onderwijs

Van planlast naar planlust

Marc Van den Brande
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

Mijn DENK!-schrift

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

#Be sexy, be safe

Child Focus
Pimento

Bestel