Menu

Auteur in de kijker: Vera Van de Velde

Vera Van de Velde studeerde in 1991 af als leerkracht lager onderwijs en volgde daarna de banaba buitengewoon onderwijs. Tijdens haar loopbaan verkende ze verschillende invalshoeken van het onderwijs: als leerkracht buitengewoon basisonderwijs, leerkracht gewoon basisonderwijs, zorgleerkracht en directeur basisonderwijs, onderwijsinspecteur en nu als pedagogisch adviseur. De rode draad en haar drijfveer doorheen elke opdracht is de zorg voor een optimaal leerklimaat voor elk kind, waarvoor ze zich zowel autodidactisch als via nascholingen en opleidingen verdiepte in coachende vaardigheden en de kracht van samen school maken.

03-03-2023 -

“Tijdens mijn loopbaan in het onderwijs merkte ik vaak hoeveel impact de verbinding tussen de ouders en het schoolteam heeft. Ouders die zich gehoord voelen door de leerkracht hebben meer vertrouwen in de school, leerkrachten die oplossingsgericht kunnen communiceren hebben een betere samenwerking met ouders. Dergelijke dynamiek schept een aangenaam leer- en leefklimaat, wat leerlingen zowel ten goede komt voor hun welbevinden als voor hun leervermogen.

Er valt veel over communicatie te leren in bijzonder kwaliteitsvolle opleidingen, boeiende boeken, theoretische en wetenschappelijke benaderingen.

Toch geloof ik de kracht van een eenvoudig doe- boekje, net om degenen te ondersteunen die dagdagelijks in de praktijk staan en die voortdurend moeten inspelen op wat zich voordoet.

Uiteraard zijn er geen pasklare stappenplannen om elk gesprek tot een goed einde te brengen, uiteraard lopen sommige gesprekken stroef, moeilijk of zelfs pijnlijk… een reden te meer om vanuit een veilige insteek te oefenen, inzichten op te doen, te delen, te bespreken. Want alleen zo groeit het vermogen om ook in moeilijke gesprekken of op hele onverwachte momenten rustig en doordacht te communiceren. Vergelijk het met evacuatie oefeningen, die geen garantie bieden op het voorkomen van een brand maar wel vaardigheden aanscherpen en automatiseren die je nodig hebt àls het brand.”

Ouders vertrouwen hun meest dierbare en kwetsbare bezit, hun kind, toe aan een school. Een interactieve communicatie tussen de school en de ouders is dan ook erg belangrijk, en dat niet enkel tijdens de ‘officiële’ contactmomenten.

Zowel wanneer het goed gaat, als wanneer minder gemakkelijke zaken besproken moeten worden, is die communicatie uiterst delicaat. Als je niet oplet, kunnen er harde woorden vallen die de ontwikkeling van het betrokken kind niet ten goede komen. Als je je echter verdiept in de mogelijkheden en kansen die dergelijke situaties bieden, creëer je een leer-krachtig klimaat waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het de leerprestaties van de leerling positief beïnvloedt.

Dit doe-boek zet dan ook in op het verhogen van de professionaliteit van de leerkracht, door zowel inzichten als oefenkansen aan te bieden. De tips en realistische oefenkaarten bieden een houvast en creëren meer zelfvertrouwen in het omgaan met soms moeilijke communicatieve situaties.

Anderzijds is dit boek ook een aanrader voor ouders die als opvoedexpert van hun kind bewust willen inzetten op een efficiënte en effectieve communicatie.

Benieuwd naar de publicatie? Bekijk het hier.

Ook interessant

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel

Onderwijs

De betrokkenheidsboom

Hannelore Lambrighs
An Ryckmans

Bestel

Onderwijs

Van planlast naar planlust

Marc Van den Brande
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

Mijn DENK!-schrift

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Wij weten van praten

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

#Be sexy, be safe

Child Focus
Pimento

Bestel