Menu

Hoe ga je intergenerationeel aan de slag?

Als we spreken over intergenerationele projecten, dan hebben we het over het opzetten van een regelmatig interactief contact tussen verschillende generaties. Eenmalige toonmomenten van een klasje dat op bezoek gaat in een Woonzorgcentrum, noemen we geen intergenerationeel project.

21-03-2023 -

Hoewel meer en meer instellingen het belang onderkennen van intergene­rationele projecten, zijn deze projecten vaak moeilijk onderling te vergelij­ken. Het ideale intergenerationele project zorgt er echter voor dat er voor beide leeftijdsgroepen doelen worden bereikt.

Het project afstemmen op doelen van beide leeftijdsgroepen is niet alleen nodig omwille van de voldoening die dat schept. Intergenerationeel wer­ken betekent ook werken aan de beeldvorming die kinderen hebben van ouder worden. Stel dat ouderen ingeschakeld worden als extra hulp en ondersteuning voor de leerkracht. De leerlingen krijgen dan gezonde, vi­tale ouderen te zien die hen een dienst verlenen. Als het gaat om kinderen en jongeren die diensten verlenen aan de ouderen, dan krijgen zij vooral hulpbehoevende ouderen te zien die hulp nodig hebben om basistaken uit te voeren. Het is belangrijk dat kinderen genoeg differentiatie zien tussen de ouderen om een realistisch beeld te krijgen van mogelijke verouderings­processen.

Die differentiatie is een reden om ervoor te pleiten om in een intergene­rationeel project niet alleen te werken met de kinderen en bewoners van een woonzorgcentrum die meestal hulpbehoevend zijn. Idealer is om ook de tussenliggende generaties mee te betrekken bij je project. De ouders en grootouders van de kinderen, een seniorenvereniging die regelmatig acti­viteiten voor jonge senioren organiseert, buurtbewoners … kortom: bedenk activiteiten waarbij je breder kan gaan dan alleen de kinderen en de bewo­ners van het woonzorgcentrum.

Niet alleen het vooropgezette doel, maar ook de weg daar naartoe verschilt. Je kunt werken met een planning en een tijdsschema waarin zorgvuldig wordt beschreven wie wanneer welke activiteit zal doen. Een andere ma­nier is om ‘tabula rasa’ te starten en de relatie tussen de kinderen en de ou­deren spontaan laten ontwikkelen, ervan uitgaande dat uit de interesse van de ouderen wel zal blijken welke activiteiten kunnen plaatsvinden.

In scholen kun je beide uitvoeringsmethodieken aan bod laten komen. Om­dat een school en een Woonzorgcentrum nu eenmaal werken met een vrij strikte agenda, is er wel degelijk nood aan een planning in overleg tussen beiden. Het zorgvuldig plannen van de activiteiten kan rust brengen bij de leerkrachten en het personeel van het woonzorgcentrum zodat hun draag­kracht niet onnodig wordt belast.

Anderzijds kan bijvoorbeeld wel afgesproken worden dat een aantal seni­oren uit de serviceflats op een vast afgesproken namiddag welkom zijn om in de eerste kleuterklas mee te komen spelen. Wat dat ‘spelen’ dan precies inhoudt, kunnen ze zelf bepalen samen met de kinderen.

Aan jongeren die samen met thuiswonende ouderen in een project stap­pen, kan ook de mogelijkheid gegeven worden om onderling af te spreken hoeveel ruimte er is voor spontane, ongeplande bezoekjes.

Wat je ook doet en hoe je het ook doet, zorg dat de ouderen niet enkel de toeschouwers zijn, maar actief betrokken worden. Scholen zijn vaak on­terecht van mening dat ze intergenerationeel werken omdat iedere klas wel eens iets gaat tonen in een Woonzorgcentrum.

Intergenerationeel werken houdt echter in dat er interactie is tussen ver­schillende generaties en dat er gestreefd wordt naar duurzaamheid van het project en naar het opbouwen van duurzame contacten. Ga zoeken naar wat generaties verbindt, naar gemeenschappelijke doelen en interesses. Bewoners uit een Woonzorgcentrum spelen graag bingo en kinderen in het tweede leerjaar leren de cijfers tot 100. Dat is combineerbaar.

Wil je meer inspiratie rond het opzetten van intergenerationele projecten? Bekijk het hier.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Vergeten dat je vergeet

Bart Schepers
Dr. Dirk Liessens

Bestel

Zorg & welzijn

Groen, je mentale boost

Herman Vereycken
Tamara van Reijen

Bestel

Zorg & welzijn

't Klikt

Maite Mallentjer

Bestel

Zorg & welzijn

Het Rijk der Spelen

Ann Steverlynck
Simon Wemel

Bestel

Zorg & welzijn

Bewegen tijdens en na kanker

Marie Crabbé
Vicky Van Stappen
Ine De Clerck
Dimitri Vrancken

Bestel

Zorg & welzijn

Voed je brein

Yves Meersman

Bestel