Menu

Wat is sundowning bij mensen met Lewy Body dementie?

Mensen die een dementie vertonen, ontsnappen niet aan mentale schommelingen, ongeacht de oorzaak van de dementie. Een veelvoorkomend fenomeen is een verschijnsel dat in het Engels ‘sundowning’ heet en bij onze zuiderburen ‘le syndrome du crépuscule’. Een Nederlandse vertaling bestaat er bij mijn weten niet. Ik stel bij deze de term ‘schemerdenken’ voor om de link met de invloed van het licht te behouden.

21-03-2023 -

Sundowning is een fenomeen waarbij patiënten in de late namiddag of in de avond plots een stuk minder goed gaan functioneren. Ze lijken meer verward, vertonen wanen of gaan hallucineren en raken rusteloos. Bij mensen met LBD zijn die schommelingen evenwel veel frequenter, veel heviger en kunnen ze de hele dag door voorkomen. Vaak is de ziekte van Alzheimer de gestelde diagnose, maar blijken er ook andere hallucinaties en gangstoornissen te zijn en gaat het in werkelijkheid meer dan waarschijnlijk om LBD.

Eigenlijk zijn mantelzorgers en verplegend personeel veel beter in staat om LBD te herkennen dan artsen, op voorwaarde dat ze op de hoogte zijn van de ziekte en haar symptomen. Zij brengen immers onnoemelijk meer tijd door met de patiënt dan de huisarts of de arts-specialist, waardoor extreme cognitieve fluctuatie onder de radar blijven en het stellen van de diagnose bemoeilijkt wordt.

Schommelingen in mentale capaciteiten, maar ook in aandacht, zijn im­mers het meest frequente en meest specifieke symptoom van de ziekte, meer nog dan hallucinaties of parkinsonisme. Ze komen voor bij 80 tot 90% van de patiënten met LBD en maar bij 20% van de patiënten met Al­zheimer. Ze verschillen bovendien niet alleen kwantitatief, maar ook kwa­litatief in beide aandoeningen.

Patiënten met Alzheimer vertonen vooral korte episodes van verwardheid wanneer ze met iets bezig zijn dat hun geestelijke capaciteiten op dat ogen­blik te boven gaat. Ze raken gestresseerd, vergeten waar ze mee bezig wa­ren of worden afgeleid door een andere gebeurtenis en krijgen daardoor een soort mentale kortsluiting.

Mensen met LBD daarentegen hebben vooral spontane momenten, waar­bij ze gewoon voor zich uit staren en volledig schijnen af te haken van de gebeurtenissen of gesprekken rondom hen, zonder dat ze met iets complex bezig zijn, terwijl ze op andere momenten dan weer opvallend helder zijn en “bijna weer helemaal zoals vroeger”. Maar schijn bedriegt: in tegenstel­ling tot mensen met Alzheimer, hebben LBD-patiënten ook een vertraagde reactietijd.

De hevige mentale schommelingen maken het voor de mantelzorger niet eenvoudiger. Bij patiënten met andere vormen van dementie, is het ’s och­tends voor de alerte mantelzorger al duidelijk of het vandaag een goede dan wel slechte dag zal zijn en kunnen de activiteiten van de dag mak­kelijker gepland worden. Een mantelzorger die weet dat de patiënt een goede dag heeft, kan hem of haar vaak gerust een paar uur alleen laten om boodschappen te doen of wat tijd voor zichzelf te nemen. Bij mensen met LBD is het altijd improviseren geblazen. Ook bij het afnemen van neuro­psychologische tests en bij het bepalen of iemand wilsbekwaam is of in staat is om nog een voertuig te besturen, moet rekening gehouden worden met de te verwachten schommelingen.

Sundowning is dan weer iets makkelijker te behandelen. Voldoende zon­licht overdag is belangrijk, omdat het de patiënt minder vatbaar maakt voor hallucinaties, het een positief effect op het humeur kan hebben en de slaap-waakcyclus verbetert. Het is belangrijk om te bepalen rond welk tijdstip het fenomeen optreedt en om eventueel lichte dosissen angstrem­mers of clozapine te voorzien rond dat uur. Het heeft natuurlijk totaal geen zin om ’s ochtends al symptoombestrijdende medicijnen toe te dienen voor symptomen die pas om vier uur in de namiddag optreden, zo verhoog je bovendien het risico op schadelijke neveneffecten.

Wil je meer te weten komen over LWD? Bekijk het hier.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Voed je brein

Yves Meersman

Bestel

Zorg & welzijn

Gids PVF

Onafhankelijk Leven vzw

Bestel

Zorg & welzijn

PEP-talk voor toekomstige ouders

Habadia El Asjadi
Najua El-Fakeh
Maëlle De Coninck
Kim Van Hoof

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg | Print + digitaal met abonnement

Evi Beyl

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (werkboek)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel