Menu

Hoe kan je als schoolteam écht werk maken van ouder-schoolpartnerschap? Deze twee publicaties in samenwerking met het GO! en OVSG zetten je op weg!

05-06-2023 -

Zeg het maar!

Het GO! creëert voor elke lerende een stimule­rende omgeving om hun eigen individuele per­soonlijkheid te ontwikkelen, hun eigen keuzes te leren maken en hen te vormen als burgers in een democratische samenleving. Dat Samen leren samenleven houdt in dat we niet enkel met elkaar samenwerken in de klas en de school, maar ook met de maatschappij in het algemeen. De school vormt daarin een ankerpunt, een veilige haven waar kin­deren, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten. Een open dialoog met ouders is daarbij onmisbaar.

Het GO! zet graag mee zijn schouders onder de versterking van onderwijsprofessionals in het cultiveren van die verbondenheid. We reiken in dit werk de tools aan die zowel ouders als onderwijs­professional aanzetten om bewuster de kracht van opbouwende communicatie te hanteren. We ma­ken ons sterk dat de hier aangereikte inzichten en oefeningen ook bijdragen aan het welbevinden van het schoolteam, de leerlingen en hun ouders.

Voor schoolteams bieden we houvast in het omgaan met soms moeilijke communicatieve situaties. Die har­monieuze en constructieve omgang tussen ouders en school creëert rust en vertrouwen bij de leerlin­gen. Ouders en andere partners voelen zich beter begrepen en hun betrokkenheid stijgt. Met dit werk willen we zowel ouders als teams inspireren en motiveren, maar vooral ook geruststellen en ver­trouwen geven zodat onverwachte schoolpoort- of slechtnieuwsgesprekken geen hindernis maar een kans worden.

De betrokkenheidsboom

Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert de toekomstkansen van kinderen en de gelijke kansen tussen kinderen. School en ouders werken best samen tijdens de schoolloopbaan van het kind, ieder vanuit hun eigen aanvullende rol en met eigen verantwoordelijkheden. Een sterk ouder-schoolpartnerschap in een gunstig partnerschapsklimaat helpt de samenwerking tussen ouders en school vooruit. De effecten hiervan zijn zowel in de school- als thuiscontext voelbaar voor het kind, de ouders en de onderwijsprofessional.

Koogo-collega's An Ryckmans en Hannelore Lambrighs pleiten voor het bundelen van krachten van ouders, school en kind met actief ouder-schoolpartnerschap als sleutelwoord. In dit boek stellen ze een nieuw denkkader rond ouderbetrokkenheid en ouder-schoolpartnerschap voor. Het denkkader 'De betrokkenheidsboom' schetst via de metafoor van een boom de ontwikkeling van het kind in de thuis- en de schoolcontext. Het biedt inzichten, inspiratie en een houvast bij het doelgericht evolueren naar een gunstig partnerschapsklimaat en een (h)echt partnerschap tussen ouders en school.

Ook interessant

Onderwijs

Leer Lokaal Verzamelmap

OVSG

Bestel

Onderwijs

Iedereen telt

Luc De Man
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Zeg het maar

Vera Van de Velde

Bestel