Menu

Een leerplan vanuit en met visie

Leer Lokaal is het leerplan dat gebruikt wordt door de stedelijke en gemeentelijke scholen. De naam verwijst naar verschillende aspecten. • De gemeente maakt school: het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is verweven met kinderopvang, sport, cultuur, wonen, werken, integratie en sociaal beleid. • Glokaal: het onderwijs start lokaal, dicht bij het kind en in zijn eigen omgeving. Vandaaruit groeien leerlingen uit tot burgers die globaal hun rol innemen in de maatschappij. • In een echt leerlokaal: een plek om te leren, ondersteund door onderwijsprofessionals.

18-09-2023 -

In Leer Lokaal vind je voornamelijk leerdoelen en leerinhoud.

Een leerplan vertrekt vanuit een visie. Dat maakt het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003) duidelijk. Schoolbesturen en scholen bepalen hun visie en leggen dat vast in het pedagogisch project. Leer Lokaal wil de school en haar inrichtende macht ondersteunen in het aanwenden van deze autonomie. Leer Lokaal hanteert een aantal bouwstenen die kenmerkend zijn voor kwaliteitsvol basisonderwijs:

  • totale persoonlijkheidsontwikkeling,
  • kenniscreatie,
  • continue ontwikkeling,
  • samenhang en
  • leerlingen begeleiden.

Doordat we ons beperken tot algemene bouwstenen blijft er voldoende autonomie voor schoolbestuur en school om het eigen pedagogisch project in de schoolspecifieke context vorm te geven.

Leer Lokaal geeft voornamelijk vorm aan leerdoelen en leerinhoud zoals aangeduid in het curriculair spinnenweb (Van den Akker, 2003). De andere elementen uit het curriculair spinnenweb (leeractiviteiten, docentrollen, bronnen en materialen, groeperingsvormen, leeromgeving, tijd, toetsing) worden in Leer Lokaal niet vastgelegd. Via deze elementen kan de school een eigen visie uitwerken.

De verzamelmap Leer Lokaal brengt alle materiaal samen in een handige map: de visietekst, de volledige leerlijnen (basis, attitudes, ondersteuning en verdieping) en een handige poster die in één oogopslag een overzicht biedt. Daarnaast zijn de leerlijnen ook online raadpleegbaar (www.ovsg.be).

Bestel hier de Leer lokaal Verzamelmap

Ook interessant

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Zeg het maar

Vera Van de Velde

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs - De lerareneditie

Bestel

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel