Menu

Heb je een handleiding nodig om met REMI te kunnen werken?

21-09-2023 -

Het korte antwoord is nee. Waarom dan toch dit boek? Deze uitgave ondersteunt het gebruik van REMI en de referentiebudgetten in de praktijk van de sociale dienst van een OCMW. Het boek bundelt daartoe de antwoorden op veel­gestelde vragen, geeft concrete en bruikbare tips voor REMI-gebruikers en biedt achtergrondinformatie over de berekening van de referentiebudgetten. Hoewel het boek omvangrijk is, is het niet nodig het volledige werk te lezen vooraleer je met REMI aan de slag kan.

Bovendien is het ook niet nodig om steeds alle inkomsten en uitgaven van een gezin in te voeren. REMI berekent evengoed de mate van de behoeftigheid van een gezin wanneer je enkel de inkomsten van het gezin invoert samen met de huur of hypotheeklast. Op die manier kan je voor grote groepen cliënten hun behoeftigheid op een eenvoudige en wetenschappelijk onderbouwde manier (proactief) diagnosticeren en je aanbod maatschappelijke hulp hierop afstemmen.

Daarnaast laat REMI toe om voor individuele cliënten de behoeftigheid heel nauwkeurig te diagnosticeren na een uitgebreider onderzoek van hun specifieke noden en leefomstandigheden. Zo kan je de mate van behoeftigheid in detail en op maat van een individueel gezin vaststellen en kan je de begeleiding van een gezin hierop afstemmen. Als je REMI op deze manier inzet, vormt dit naslagwerk een leidraad om de impact van bepaalde beslissingen in te schatten.

Deze uitgave is geschreven vanuit het oogpunt van een gebruiker van de REMI-webapplicatie. De afgebeelde schermweergaven komen dus uit de webversie. De versies die geïntegreerd zijn in de OCMW-software hebben een (gedeeltelijk) geautomatiseerde invoer en tonen een maandbudget dat er lichtjes anders uitziet. Dat verandert echter niets aan het resul­taat van de berekening en het gehanteerde referentiekader. Ook voor de gebruikers van de geïntegreerde REMI-tool is deze uitgave bijzonder nuttig.

Meer weten? Klik hier 

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Schulden ten aanzien van de overheid

Geert Callaert
Vanessa Verdeyen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Dynamische en flexibele gezinnen

Inge Pasteels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Kredietschulden, bankdiensten en verzekeringen & bescherming van de consument

Reinhard Steennot
Marijn De Ruysscher

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Juridische grondregels over schulden

Sarah Forsyth
Eveline Baeten
Carmen Vandemaele
CĂ©lestine Wielfaert

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Huurschulden

Filip Tollenaere

Bestel