Menu

Aansprakelijkheidsdekking en verzekeringen raadsleden

Er zijn ook regels over de verzekering en aansprakelijkheidsdekking van raadsleden. Raadsleden zijn gedekt voor hun burgerlijke aansprakelijkheid (inclusief rechtsbijstandsverzekering), die hen persoonlijk ten laste valt bij de normale uitoefening van hun mandaat.

06-11-2023 -

Verder sluit de gemeente/het district/het OCMW een verzekering af voor ongevallen van raadsleden, die hen overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun mandaat.

Nieuw sinds begin 2023 is de verzekering die de gemeente/het district/het OCMW moet afsluiten om de bestuurdersaansprakelijkheid te dekken die persoonlijk ten laste komt van de raadsleden bij de normale uitoefening van hun mandaat, als ze hun bestuur vertegenwoordigen als lid van de raad van bestuur of als dagelijks bestuurder in een rechtspersoon, indien die rechtspersoon geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voor de betrokken mandataris. Voorlopig is het wel de vraag hoe deze nieuwe verzekering zal moeten gerealiseerd worden, gelet op de grote variëteit aan rechtspersonen waarin raadsleden een vertegenwoordigersrol kunnen opnemen.

Het bestuur is ten slotte burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe een raadslid wordt veroordeeld wegens een misdrijf, begaan bij de normale uitoefening van zijn mandaat. Het mag daarbij niet om herhaling gaan of om persoonlijke inbreuken op de verkeersreglementering. Het bestuur kan de betaalde bedragen wel terugvorderen in geval van bedrog, zware schuld of vaak voorkomende lichte schuld.

Alle relevante info over het statuut van de lokale mandataris vind je in de gelijknamige publicatie van David Van Holsbeeck (VVSG vzw).

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Het statuut van de lokale mandataris - 18e editie

David Vanholsbeeck

Bestel