Menu

Artikels

40 Zoekresultaten

Bezint eer ge begint: Een beknopte gids over normen en goede praktijken voor nieuwe bibliotheekgebouwen

2023-01-23

Kevin Linsingh – opleidingshoofd Informatiebeheer bij Erasmushogeschool Brussel De laatste jaren hebben verschillende bibliotheken een nieuw gebouw in gebruik genomen of een bestaand gebouw heringericht. In het beste geval betrekt de inrichtende macht, het gemeentebestuur, de hogeronderwijsinstelling … steeds de medewerkers van de bibliotheek bij het ontwerp van de nieuwe werkplek. Zo voldoet het nieuwe gebouw of de nieuwe inrichting aan de toekomstige dienstverlening en de eisen van de medewerkers ten opzichte van de werkplek. Onze sector is snel veranderend, en niets is vervelender dan een gebouw dat niet toelaat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we de afgelopen jaren in verschillende types bibliotheken diverse evoluties waargenomen die een invloed hadden op het ruimtegebruik. Openbare bibliotheken presenteren zich als een derde plek. Dat heeft een grote invloed op inrichting, aangezien het betekent dat de bibliotheekgebruiker de bibliotheek beschouwt als een zeer aangename plaats waar diezelfde gebruiker zich thuis voelt. Bij wetenschappelijke bibliotheken is er een omslag naar digitale informatie. Dat heeft als gevolg dat medewerkers de fysieke collecties wieden of zelfs afvoeren. Vervolgens heb je quasi lege leeszalen, waaraan een nieuwe functie gegeven kan worden. Een invulling als leercentrum is een logische keuze. Veranderingen hebben dus impact op het ruimtegebruik en bibliotheekgebouwen en hun inrichting moeten flexibel genoeg zijn om daarop in te spelen. Dat houdt in dat je ruimtes ter beschikking hebt die verschillende functies kunnen vervullen. Je zou een grote ruimte moeten kunnen partitioneren om zowel evenementen te kunnen organiseren als te kunnen inspelen op een bibliotheek als derde plek. Als er een shift is in het gebruik van collecties, moet je bibliotheekrekken kunnen verwijderen en mogen ze dus niet vast gemonteerd zijn.

1 - 6 van 40 Zoekresultaten