Menu

Peter David

Peter David werkt sinds 2008 op AP Hogeschool aan verschillende projecten binnen het thema overgang secundair-hoger onderwijs, zoals GoLeWe, Lemo en Kickstart.

Hij heeft een master in het Onderwijsmanagement. Daarnaast heeft hij ook een lerarenopleiding gevolgd aan de KUL en een professionele bachelor in Accountancy en Fiscaliteit in Groep T aan de UCCL. Peter David werkte als lector en coördinator van een lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs. Hij was actief in de resonantiecommissie over de VOET ‘leren leren’. 

Van deze auteur Ontdek alles

Praktijk

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN.

Peter David

Bestel