Menu

Stiene Van den Eynde

Stiene Van den Eynde is verbonden aan Het Raster, waar ze werkt als thuisbegeleidster voor gezinnen met kinderen met een autismespectrumstoornis. Stiene is bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen. Ze behaalde een banaba autismespectrumstoornissen en volgde een opleiding tot gezinsbegeleider.

Van deze auteur

Praktijk

AnderSS: Jonge kinderen met autisme

Stiene Van den Eynde

Bestel