Menu

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, kortweg VMSW, is binnen het beleidsdomein Omgeving een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wil sociaal wonen mogelijk maken. Ze stimuleert duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. Ze is een toegankelijke en efficiënte kredietverstrekker voor de sociale woonactoren en voor mensen in een kwetsbare woonsituatie. Ze is een deskundig partner, een innoverend kenniscentrum en een betrouwbare financieel beheerder voor het beleid en de sociale woonactoren.

Van deze auteur Ontdek alles

Praktijk

Een (t)huis voor iedereen

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

Bestel