Menu

Björn Cools

Björn Cools is stafmedewerker Lokale Politie en Veiligheid bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Hij is jurist en criminoloog van opleiding en werkt sinds 2021 terug bij de VVSG na 16 jaar voor een lokaal bestuur te hebben gewerkt als o.a. jurist en sanctionerend ambtenaar.

Van deze auteur

Praktijk

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone | 2de editie

Björn Cools

Bestel