Menu

Inge Schoups

Inge Schoups is stadsarchivaris van Antwerpen. Werkervaring heeft zij voordien verworven in het Rijksarchief Gent, aan de Universiteit Gent en bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel. In 2003 behaalde zij een master
publiek management.

Bij de stad Antwerpen is het stadsarchief trekker in het realiseren van het digitaal
werken en digitaal archiveren. Het stadsarchief heeft sedert 2007 een digitaal depot
dat vanaf 2009 ontsloten is voor publiek en gebruikers via de website. Vanaf 2010
werken stad en OCMW onder haar leiding aan een gezamenlijk (digitaal) informatieen
archiefbeheer. Alle archieven worden bewaard en ter beschikking gesteld in het
FelixArchief(.be).

Zij is mede-oprichter en thans voorzitter van het Expertisecentrum DAVID dat zich
toelegt op onderzoeksvragen over digitaal documentbeheer en digitale archivering.

Van deze auteur Ontdek alles

Praktijk

Wie klasseert, die vindt | Print + digitaal met abonnement

Inge Schoups

Bestel