Menu
Copyright ISPIX

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
 
Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Van deze auteur

Praktijk

Openbaarheid van bestuur

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Handboek Privacy & Persoonsgegevens | 3de editie

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Codex Privacy: regelgeving op internationaal en Europees niveau | Print

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Hergebruik van overheidsinformatie | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Reeks Privacy & Persoonsgegevens | Print + Digitaal

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Belgiƫ: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Burger en bestuur | 9de editie

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

De functionaris voor gegevensbescherming - vierde editie

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Motivering van bestuurlijke besluiten en beslissingen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager

Frankie Schram

Bestel

Praktijk

Codex Privacy: verwerking van persoonsgegevens en persoonsregistratie in Belgiƫ

Frankie Schram

Bestel