Menu
Copyright ISPIX

Steven Van Garsse

Steven Van Garsse heeft als voormalig (algemeen) manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid een uitzonderlijke ervaring met en expertise in DBFM- en andere PPS-constructies, ESR, publiek management, stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten, concessies, overheidsopdrachten, de valorisatie van overheidsgoederen, economisch bestuursrecht en de verzelfstandiging en privatisering van overheidsactiviteiten.

Steven Van Garsse doceert onder meer het basisvak bestuursrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke redactieraden van tijdschriften en reeksen. In 2014 werd hij in Genève bij de Verenigde Naties aangesteld als Vice Chair van het bureau van het Team of Specialists on PPP van de UNECE.
Steven Van Garsse is verbonden aan de Brusselse balie en Senior partner bij Equator advocaten.
 

Van deze auteur

Praktijk

Codex overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Commentaires pratiques et juridiques de la l├ęgislation des march├ęs publics | Papier avec abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak (pakket) | Print

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Overheidsopdrachten defensie en veiligheid

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Wegwijs overheidsopdrachten (2023)

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Duurzame overheidsopdrachten: het gebruik van levenscycluskosten

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse

Bestel

Praktijk

KB Uitvoering

Steven Van Garsse

Bestel