Menu

De Sleutel

De Sleutel is een hulpverleningscentrum voor mensen met een drugproblematiek. Dankzij financiële steun van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, via het Agentschap Sport Vlaanderen (het vroegere departement Sport), werd een tweejarig sportproject uitgewerkt met als titel ‘Sport als stimulans tot succesvolle re-integratie van (ex-)drugsverslaafden’.

Van deze auteur Ontdek alles

Praktijk

Implementatieboek: Sportproject De Sleutel

De Sleutel

Bestel