Menu

Kris Croonen

Kris Croonen is juridisch adviseur en politiesecretaris van politiezone CARMA (ontstaan uit de fusie in 2016 van MidLim en Noordoost-Limburg). Daarnaast is ze zaakvoerder van KC Consult. Vanuit deze functie verleent Kris Croonen rechtskundig advies over bestuurlijke ordehandhaving, tucht, overheidsopdrachten en contractmanagement aan lokale overheden en hun partners.

Van deze auteur Ontdek alles