Menu

Politeia

De kennispartner voor de publieke sector

In de kijker

Financiën

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Beleid

05 Oct

Webinar: Evaluatie van overheidspersoneel. Nieuw evaluatiesysteem voor federale ambtenaren (KB van 14 januari 2022).

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Beleid

Vastgoedvalorisatie

Steven Van de Putte

Bestel

Overheidsopdrachten

11 Oct

Webinar: Raamovereenkomsten en Aankoopcentrales - De rol van de aankoopcentrale en de impact van het arrest van het Hof van Justitie van 17 juni 2021

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Informatiemanagement

Informatie beheren en archiveren: selecteren en digitaal depot

Bestel

Communicatie

01 Dec

Webinar: Storytelling als methodiek: de mensen maken de stad

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Informatiemanagement

Informatie zoeken, gebruiken en beoordelen: informatievaardigheden en soorten informatiebronnen

Bestel

Communicatie

Fondsen werven is geen kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Financiën, Communicatie

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Financiën, Communicatie, Ruimtelijke ordening

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Ruimtelijke ordening

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Ruimtelijke ordening

14 Sep

Webinar: Een tragewegenkaart voor je gemeente

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Ruimtelijke ordening

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Ruimtelijke ordening

14 Sep

Gemeentewegen Doen Bewegen - Reeks webinars i.s.m. Trage wegen vzw

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 450

Schrijf u in

Hoger onderwijs, Secundair onderwijs

25 Oct

Webinar: Blended learning in de praktijk

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 138.99

Schrijf u in

Hoger onderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Wij weten van praten | Print zonder abonnement

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Organisatie

13 Sep

Praktijkdag: Gekonkelfoes in organisaties - Verandermoeheid in (politie)organisaties

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 250

Schrijf u in

Organisatie

Kennisborging en kennismanagement in de publieke sector

Marie-Laure Ruyssen

Bestel

Hoger onderwijs, Opleiding & vaardigheden, Politie

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Politie

Handboek Het politiestatuut | Tweede editie

Leslie Bryssinck
Stéphanie Hayen
Sandra Tuypens
Judith Colle

Bestel

Politie

13 Sep

Seminarie: Verandermoeheid in (politie)organisaties: Hoe blijf je mensen meekrijgen in veranderingen?

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 149

Schrijf u in

Politie

Lokale preventie en veiligheid | Tweede editie

BeFUS

Bestel

Politie

13 Sep

Seminarie: Gekonkelfoes in organisaties: Politie - Roddelen is niet onschuldig

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Communicatie, Politiek

Lokale verkiezingen winnen zonder opkomstplicht

Reinout Van Zandycke
Pieter De Vocht

Bestel

Politiek

Het statuut van de lokale mandataris | 16de editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Politiek

Startersboek voor gemeente- en OCMW-raadsleden

Bestel

Privacy & persoonsgegevens

30 Sep

Webinar: Erfgoedobjecten voor hergebruik: een vloek of een zegen?

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Privacy & persoonsgegevens

Codex Privacy: verwerking van persoonsgegevens en persoonsregistratie in België

Frankie Schram

Bestel

Sociaal beleid

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Voedselhulp onder protest (8)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid

Handboek Schuldbemiddeling | Schulden ten aanzien van de overheid

Geert Callaert
Vanessa Verdeyen

Bestel

Welzijn

14 Sep

Webinar: Lean in zorg en welzijn - Efficiënt, foutloos en klantgericht werken binnen de zorgorganisatie

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Welzijn

Bewegen tijdens en na kanker

Marie Crabbé
Vicky Van Stappen
Ine De Clerck
Dimitri Vrancken

Bestel