Menu
15 Feb

Vormingsreeks: Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen (3 seminaries)

Spreker Robert Geeraert

Prijs:
€ 225,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 15-02-2019

Samenvatting

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening.

Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap en van ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen. Samen moeten zij een integrale en een sectoroverstijgende zorg en ondersteuning bieden. Om dit tot stand te brengen moeten de bestaande schotten worden doorbroken. Dit is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse overheid, beleidsverantwoordelijken, directies van voorzieningen en gebruikersorganisaties.
Deze vormingsreeks inspireert u in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.


Seminarie 1: Zorg op maat van bewoners met geestelijke gezondheidsproblemen

Handvatten voor een geïntegreerde zorg voor ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen

Doelgroep: Beleidsverantwoordelijken, directies, maatschappelijk werkers, hoofden bewonerszorg, zorgcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen en teamverantwoordelijken van woonzorgcentra

Datum: Vrijdag 15 februari 2019 09u30 - 12u30


Seminarie 2: Hoe woonzorgcentra en gehandicaptenvoorzieningen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken

Doelgroep: Directies, stafmedewerkers, hoofden bewonerszorg, zorgcoördinatoren en teamverantwoordelijken van gehandicaptenvoorzieningen en woonzorgcentra

Datum: dinsdag 19 maart 2019 13u00 - 16u00


Seminarie 3: Van een duurzame samenwerking wordt iedereen beter: het woonzorgcentrum, de dienst gezinszorg, de gebruiker en de mantelzorger

Methodieken voor een geïntegreerde woonzorg en goede voorbeelden van een optimale samenwerking op organisatieniveau

Doelgroep: Beleidsverantwoordelijken, directies en medewerkers van woonzorgcentra en diensten gezinszorg: stafmedewerkers, sectorverantwoordelijken, hoofden bewonerszorg, zorgcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers

Datum: donderdag 19 september 2019 09u30 - 12u30

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

Handleiding dementievriendelijke gemeenten

Veerle Baert

Bestel

Cultuur & vrije tijd, Zorg & welzijn

Autismevriendelijk museum

Bart De Nil
Liesa Rutsaert

Bestel

Zorg & welzijn

Samen onderweg naar 2020

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Naar een toegankelijke gemeente

Bestel

Zorg voor personen met een handicap

30 Jan

Seminarie: De persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg (Antwerpen)

Locatie: Antwerp management school - Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Prijs: € 150.01

Schrijf u in