Menu
26 Feb

Privacy Congres: lessen na één jaar GDPR

Prijs:
€ 125,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 26-02-2019

Samenvatting

Sinds ruim een jaar worden we allemaal om de oren geslagen met de bijna Orwelliaanse vereisten die de nieuwe Europese privacyregels (GDPR) met zich mee zouden brengen. Dit Privacy congres wil tegen die stroom ingaan en boogt daarvoor op de ervaringen van een aantal experten (en vooral DPO's) die ervoor verantwoordelijk zijn om de GDPR in hun uiteenlopende organisaties te implementeren. Hun inzichten zullen u in staat stellen de privacyvereisten voor uw onderneming of organisatie beter te begrijpen.

Na een inleiding door professor Frankie Schram, zal onze keynote spreker, dr. David Stevens (DPO bij het marktonderzoeksbureau Nielsen) eerst een beeld schetsen van de ruimere context en trends op het vlak van privacybescherming in Europa en wereldwijd. Daarbij zullen niet alleen de gelijkenissen en verschilpunten tussen de Europese en de Amerikaanse regels de revue passeren, maar ook enkele lessen worden getrokken uit de toepassing van de regels door de verschillende toezichthouders tot nog toe. Een boeiende sessie die ongetwijfeld zal aanzetten tot reflectie over hoe wij in België efficiënt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om kunnen gaan.

In het tweede deel gaan DPO’s uit verschillende private en publieke sectoren (banken, ziekenhuizen, FOD Binnenlandse Zaken, retail distributie,...) tijdens een panelgesprek dieper in op hun aanpak van de vereisten van de GDPR. Zij lichten hun plannen en prioriteiten toe en zullen daarbij ook aangeven wat wel en niet op het terrein succesvol is gebleken (bijvoorbeeld op het vlak van verzoeken om toegang tot gegevens, van de doorgifte van gegevens naar derde partijen of naar het buitenland, of over het nut van software-tools om het privacybeheer te ondersteunen). Ook de taak van de DPO zelf komt daarbij aan bod. Hoe verhouden de verschillende kerntaken van een DPO zich tot elkaar? Dit panel staat onder leiding van Willem Debeuckelaere (voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit).

De namiddag wordt vervolgens afgesloten door Barbara Van Den Haute (Administrateur-generaal bij Agentschap Informatie Vlaanderen).

Kortom: een boeiende inleiding, een interessant hoofdprogramma en top-afsluiter zorgen ervoor dat je met een nieuwe blik en verrijkende ideeën over de aanpak en de opvolging van de GDPR in je eigen bedriijf of organisatie aan de slag kan.

Abonnees van het tijdschrift 'Privacy & Persoonsgegevens' betalen slechts €100. Geef de code CONGRESTPP in bij de laatste stap van de bestelling om van dit aanbod gebruik te maken.Dit congres wordt gesponsord door het Data Protection Institute: https://www.dp-institute.eu/nl/home/

Deze opleiding is bestemd voor:

DPO's, directeuren en bedrijfsleiders, IT-profielen en technische diensten, advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, consultants, juridische diensten etc. uit zowel de private als de publieke sector.

Programma

15u00

–– Ontvangst –—

15u15

Intro

Frankie Schram (professor aan het KUL Leuven Instituut voor de Overheid)

15u30

Keynotesessie

David Stevens (DPO Nielsen)

16u15

Panelgesprek met een aantal DPO’s

met Michael Hoebrechts - DPO ING Belgium, Karl Simons - DPO F.O.D. Binnenlandse zaken, Koen Van Everbroeck - DPO Colruyt, Griet Verhenneman - DPO UZ Leuven. Onder leiding van Willem Debeuckelaere (voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit)

17u15

Outro

Barbara Van Den Haute (Administrateur-generaal bij Agentschap Informatie Vlaanderen)

17u30

–– Receptie –—

18u30

–– Einde –—

Ook interessant

Recht

Codex algemene verordening gegevensbescherming

Dirk De Bot

Bestel

Recht

Big Data Rapport

Frank De Smet

Bestel

Recht

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Frankie Schram

Bestel

Recht

Reeks Privacy & Persoonsgegevens - met abo

Frankie Schram

Bestel

Hoger onderwijs, Publiekrecht

05 Feb

Seminarie: Hoger onderwijsrecht in de praktijk

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 99

Schrijf u in