Menu
28 Mar

Studiedag Levensmoeheid bij ouderen

Spreker Robert Geeraert

Prijs:
€ 75,00
Schrijf u in

Incl het boek 'Levensmoeheid bij ouderen: een praktische handleiding voor zorgverleners'

Incl. btw

  • Odisee, Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
    bekijk op kaart
  • Studiedag
  • het boek 'Levensmoeheid bij ouderen: een praktische handleiding voor zorgverleners'
  • 28-03-2019

Samenvatting

Steeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Sommigen verkiezen de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Levensmoeheid is een gevoel waar steeds meer ouderen mee geconfronteerd worden. Dit is een verontrustende evolutie met een groot maatschappelijk belang. Deze ouderen voelen zich nutteloos, tot last, ervaren een diep gevoel van existentiële eenzaamheid en hebben geen doel meer in het leven. Op deze studienamiddag reiken experten van LEIF en woonzorg eerstelijnszorgverleners handvatten aan om met respect voor de zelfregie en autonomie van ouderen met levensmoeheid om te gaan. Alle deelnemers krijgen ook een exemplaar mee van de nieuwe publicatie ‘Levensmoeheid bij ouderen: een praktische handleiding voor zorgverleners’. Dit boek kwam tot stand door een intersectorale samenwerking van artsen, psychiaters, ethici, directies en stafmedewerkers van woonzorgcentra, lokale dienstencentra, koepels van woonzorg, gezinszorg, geestelijke gezondheidszorg en het LevensEindeInformatieForum.

Deze opleiding is bestemd voor:

CRA’s, huisartsen, directies en stafmedewerkers van woonzorgcentra, hoofden bewonerszorg, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, begeleiders wonen en leven, medewerkers van Centra Geestelijke Gezondheidszorg, stafmedewerkers en sectorverantwoordelijken van diensten gezinszorg, dienstencentrumleiders, ouderenverenigingen

Programma

12u00

–– Onthaal met broodjeslunch –—

13u00

Verwelkoming
Robert Geeraert, dagvoorzitter

13u05

Voltooid leven is niet noodzakelijk synoniem voor polypathologie
Dr. Wim Distelmans

13u35

Levensmoeheid: moet de (huis)arts zich aangesproken voelen?
Dr. Patrik Vankrunkelsven

14u05

Hoe gaan we in het woonzorgcentrum om met levensmoeheid?
Yves Peleman

14u35

Bouwen aan een dam tegen levensmoeheid, een denkkader voor woonleefbeleid in het woonzorgcentrum
Patrick Verhaest en Marc Dierick

15u05

Levensbeschouwelijke begeleiding
Paul Destrooper

15u35

Richtlijnen voor een interdisciplinaire evaluatie en aanpak van levensmoeheid bij ouderen
Robert Geeraert

16u05

–– Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek aan Mevr. Mieke Vogels –—

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 10

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Zorg & welzijn

Implementatieboek: Sportproject De Sleutel

De Sleutel

Bestel

Welzijn

08 May

Lezing ‘Lewy Body dementie'

Locatie: ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen

Prijs: € 30

Schrijf u in