Menu
06 Jun

Opleiding: Sterkte & zwakteanalyse van woonzorgcentra

Spreker Robert Geeraert

Prijs:
€ 85,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 06-06-2019

Samenvatting

De conceptnota "residentiële ouderenzorg" stelt terecht dat het hoog tijd is voor een nieuw perspectief voor onze woonzorgcentra. In deze workshop gaan we samen na wat de kenmerken zijn van een goed woonzorgcentrum. Het doel is duidelijk: een woonzorgcentrum creëren dat aantrekkelijk is voor ouderen met een persoonsvolgend budget.

Enkele kenmerken van een modern woonzorgcentrum:

  • Het biedt bewoners een aantrekkelijke, comfortabele woongelegenheid aan;
  • Het is geïntegreerd in een zorgzame buurt en werkt actief mee aan buurtgerichte zorg;
  • Het maakt deel uit van duurzame intersectorale samenwerkingsverbanden en biedt zorgvragers een totaal en geïntegreerd zorgaanbod aan;
  • Het richt zich tot alle zorgvragers uit de buurt;
  • Het betrekt alle stakeholders actief bij haar beleid;
  • Het respecteert de zelfregie van haar bewoners en streeft ernaar dat zij betekenis blijven geven aan hun leven;
  • Het trekt door een aantrekkelijk personeelsbeleid voldoende medewerkers aan.

Aan de hand van een zelfevaluatieschaal kunnen de deelnemers concreet de sterktes en zwaktes van hun team en hun woonzorgcentrum in kaart brengen. In dialoog met collega’s kunnen ze vervolgens ook verbeteracties opstellen.

Deze opleiding is bestemd voor:

Directies, hoofden bewonerszorg, zorgcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen en teamverantwoordelijken van woonzorgcentra

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting
Robert Geeraert

11u00

–– Pauze –—

11u15

Uiteenzetting
Robert Geeraert

12u30

–– Lunch –—

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Elke Verlinden
Dany Dewulf

Bestel

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Grijze goesting

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Zorg & welzijn

Het recept van mijn leven

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

18 Sep

Opleiding: een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in