Menu
27 Nov

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Spreker Nancy De Vogelaere , Inger De Wilde

Prijs:
€ 185,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 27-11-2019

Samenvatting

Deze opleiding brengt u in één dag helemaal up to speed om werk te maken van een vlot en vooral warm onthaal bij re-integratie.

In een eerste deel licht Inger De Wilde (postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent) het juridisch kader van de re-integratie toe. De Codex over het Welzijn op het werk dient daarvoor als basis - en zorgt ervoor dat u weet wat uw wettelijke verplichtingen en mogelijkheden zijn.

In het tweede deel gaat u echt aan de slag om die theorie om te zetten in de praktijk. Nancy De Vogelaere (zaakvoerder van Dinobusters) zorgt voor begeleiding in en verbetering van uw eigen re-integratieplan en beantwoordt de vragen die vanuit uw eigen organisatie naar voren komen.

De opleiding biedt ook de mogelijkheid om die vragen en indien gewenst een casus (al dan niet geanonimiseerd) op voorhand door te sturen aan events@politeia.be.

Deze opleiding is bestemd voor:

personeelsdiensten, diensthoofden, preventie-adviseurs, algemeen directeuren en hun adjunct, consulenten en beleidsadviseuren

Programma

08u30

–– Onthaal –—

09u00

Re-integratie volgens de Codex over het welzijn op het werk
Inger De Wilde

10u45

–– Koffiepauze –—

11u00

Aan de slag deel 1: Krijg je medewerker terug gemotiveerd aan de slag op jouw werkvloer: ga aan de slag met jouw stap voor stap aanpak
Nancy De Vogelaere

13u00

–– Broodjeslunch –—

13u30

Aan de slag deel 2: Je medewerker's fit in het team: van samen werken naar samenwerken
Nancy De Vogelaere

15u30

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Nancy De Vogelaere

Nancy De Vogelaere is politicoloog (UGent - 2000), volgde een aanvullende studie ontwikkelingssamenwerking (UGent, 2001) en Europees Recht (UGent, 2002). Intussen vervolledigde ze ook haar aggregatie (UGent - 2000-2002). Van 2010-2012 behaalde ze de master na master publiek management (Antwerp Management School). Ze is UCF-gecertificeerd coach (2015, The Coaching Square). Na een leven bij de Vlaamse overheid (2002-2015) als coördinator werkstations (betalen lonen leerkrachten), projectleider digitalisering en afdelingshoofd Informatie en Communicatie op het Ministerie van Onderwijs, werd ze volledig zelfstandig. Ze bouwde haar eigen zaak uit sinds 2016 samen met Elke Wambacq. Beiden zijn ze auteurs van verschillende boeken, artikels en blogs. Als keynote, trainer en coach inspireert Nancy sindsdien grote en kleine groepen - om mee hun organisatie in beweging te krijgen én te houden. Hands on. Let's cut the crap...

Meer info

Inger De Wilde

Inger De Wilde studeerde op 6 juli 2001 als licentiaat rechten af aan de Gentse rechtsfaculteit. Nadien volgden enkele jaren aan de Brusselse balie (Claeys & Engels) om vervolgens onderwijs- en onderzoeksassistent te worden bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent. In 2009 stapte Inger over naar de consultancywereld (SD Worx) waar ze zich specifiek toelegde op de publieke sector. Vanaf februari 2011 ging ze ook aan de slag als onderzoeker bij de Universiteit Antwerpen. Tot eind 2013 combineerde ze beide jobs om tot slot vanaf 1 januari 2014 voltijds in te zetten op haar (doctoraal) onderzoek in het raam van het derde Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Sinds juni 2013 is Inger ook vrijwillig medewerker bij de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Inger behaalde op 6 juli 2016 de titel van doctor in de rechten. Van 2016 tot medio 2019 was Inger als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement waar ze hoofdzakelijk onderzoek verrichtte naar een  eenvormige rechtspositie voor het contractueel en statutair (lokaal) overheidspersoneel. Met ingang van 1 juli 2019 is Inger als postdoc verbonden aan de Leerstoel "Kenniscel Pensioenen". Tijdens het academiejaar 2019-2020 doceert Inger als gastprofessor 'socialezekerheidsrecht' aan de studenten 3de bachelor rechten van de Universiteit Gent.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel uw printeditie

Organisatie

12 Nov

Opleiding: Van gesloten naar open werken

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 165

Schrijf u in