Menu
27 Apr

Opleiding: Over schoolboeken en leermiddelen. Sleutels voor onderwijskwaliteit?

Spreker Luc De Man

Prijs:
€ 89,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 27-04-2020

Samenvatting

Schoolboeken spelen al lang een rol in het leren en onderwijzen. Meer nog: ze spelen samen met de leerkracht wellicht een cruciale rol in onderwijs. Ze bepalen voor een groot deel hoe schoolteams de onderwijsleersituaties in hun specifieke context aanpakken. Ze zijn niet zelden de sleutels voor onderwijskwaliteit.

Maar schoolboeken en actuele leermiddelen zijn naast sleutels in onderwijskwaliteit ook voorwerp van nogal wat negatieve connotaties. Hoe moeten we als schoolleiders vandaag hiermee omgaan? Het werkcomfort van je leerkrachtenteam voorop plaatsen? Hoe keuzes maken in het aanbod op de vrije markt? Hoe de kwaliteit van je onderwijs garanderen in de keuzes die je maakt?

Deze opleiding heeft als doel schoolleiders en vakgroepvoorzitters die keuzes te helpen maken. Aan de hand van input van experten en de uitwisseling van praktijkvoorbeelden door de deelnemers, willen we diverse standpunten plaatsen. 

Deze opleiding is bestemd voor:

schoolleiders en vakgroepvoorzitters

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting
Luc De Man

10u45

–– Pauze –—

11u00

Uiteenzetting
Luc De Man

12u30

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Luc De Man

Luc De Man heeft een onderwijsloopbaan als leraar, schoolleider, inspecteur en hoofd van de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Tot januari 2018 was hij voorzitter van de Raad SO bij de VLOR. Als onafhankelijk onderwijsexpert is hij hoofdredacteur van het onderwijskundig tijdschrift 'Beleid voeren in onderwijs' en redactielid bij 'Impuls' (Acco).   

Meer info

Ook interessant

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel uw printeditie

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Portfolio Studiegebied Personenzorg BSO

Inneke Fichefet
Mariëtte Mollu

Bestel uw printeditie

Lager onderwijs

29 May

Opleiding: Meer bereiken als directeur

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 89

Schrijf u in