Menu
05 Mar

Workshop: “Hoe maak je van je woonzorgcentrum een thuis om fier op te zijn?”

Spreker Robert Geeraert

Prijs:
€ 150,01
Schrijf u in

Incl. btw

  • 05-03-2020

Samenvatting

Een woonzorgcentrum of zorgteam dat zich wil onderscheiden, vraagt zich voortdurend af wat goed gaat en wat kan verbeteren. Gezonde zelfkritiek is het begin van kwaliteit.

In het eerste deel van de workshop maken wij kennis met goede praktijkvoorbeelden van persoonsgerichte zorg, kwaliteitszorg, buurtzorg, regie, participatie, samenwerking, personeelsbeleid en infrastructuur.

In het tweede deel krijgen de deelnemers een zelf-evaluatie-instrument aangeboden waarmee zij de sterke en minder sterke punten van het eigen woonzorgcentrum of team in kaart kunnen brengen. Op basis hiervan formuleren zij mogelijke interessante verbeterprojecten.

Deze opleiding is bestemd voor:

(Algemene) directeurs en bestuurders van woonzorgcentra, directies en coördinatoren bewonerszorg, afdelingshoofden, hoofdverpleegkundigen, kwaliteitscoördinatoren, beleidsverantwoordelijken, stafmedewerkers, voorzitters van bewonersraden.

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting
Robert Geeraert

10u45

–– Pauze –—

11u00

Uiteenzetting
Robert Geeraert

12u30

–– Lunch –—

13u30

Uiteenzetting
Robert Geeraert

14u45

–– Pauze –—

15u00

Uiteenzetting
Robert Geeraert

16u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Carl Adams
Luc Van Laere

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Elke Verlinden
Dany Dewulf

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

28 Jan

Opleiding: Hoe kan ik als zorgverlener de cliënt helpen om de regie over zijn eigen leven op te nemen?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 150.01

Schrijf u in